Wijkcirculatieplan start niet met ‘big bang’ maar geleidelijk vanaf september

Sint-Niklaas -

Maar liefst vijftien ingrepen, met daarnaast een reeks begeleidende maatregelen, moeten het verkeer in de Sint-Niklase binnenstad vlotter, leefbaarder en veiliger maken. De eerste fase voor het wijkcirculatieplan start volgende maand al.

Met de reeks circulatiemaatregelen wil het stadsbestuur het doorgaande verkeer uit de stadskern halen. “De wijken worden gemakkelijker bereikbaar voor bewoners, bezoekers en handelaars. Het verkeer wordt veiliger voor voetgangers en fietsers en het openbaar vervoer vlotter, terwijl de leefbaarheid vergroot. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Gent kiezen we niet voor een ‘big bang’. De maatregelen, die dankzij een uniek inspraaktraject een breed draagvlak verwierven, worden geleidelijk ingevoerd. De uitwerking van de eerste fase start in september”, kondigt schepen van Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) aan.

In die eerste fase, die loopt tot eind 2018, krijgen heel wat centrumstraten een nieuwe functie. “Tereken, Schoolstraat, Hoveniersstraat en Lodewijk De Meesterstraat krijgen eenrichtingsverkeer. Er komt een verkeersstop in de Goudenregenlaan (alleen voetgangers, fietsers en bus mogen nog passeren, nvdr.). Collegestraat en Paul Snoekstraat worden voetgangerszone en er komen nieuwe fietsstraten”, overloopt de schepen.

Tegelijk start het participatieproject over de herinrichting van het Elisabeth- en Leopoldplein. “Het weren van doorgaand verkeer daar is pas zinvol als het gepaard gaat met een kwalitatieve verbetering van de buurt. We plaatsen dus geen betonblokken in het midden van de weg, maar scheppen ruimte om te zitten, te spelen en te ontmoeten. In overleg met de buurt.”

De Grote Markt staat centraal in de tweede fase. Er komen twee voetgangerszones. De eerste tussen Stationsstraat en Parkstraat. De tweede tussen de parking voor het stadhuis en de uitrit van de ondergrondse parking, langs de kant van de Nieuwstraat.

Extra in- en uitrit parking Markt

“Tijdens de inspraakronde spraken de bewoners zich uit voor en extra in- en uitrit voor de parking. In 2018 start het studiewerk om te zien hoe we dit kunnen realiseren. Bedoeling is de Grote Markt op te waarderen. Alleen verkeersmaatregelen nemen, is ook hier onvoldoende. De ruimtelijke kwaliteit moet verbeteren, zodat er beleving en gezelligheid komt op de Markt.”

In een derde fase, die gelijkloopt met de Grote Markt, krijgt Brugsken eenrichtingsverkeer, terwijl er een voetgangerszone komt in de Walburgstraat, Kleine en Grote Peperstraat. Mogelijk komt er een woonerf in de Rolliersstraat. Binnenkort start de stad een infocampagne om alle maatregelen kenbaar te maken.

www.sint-niklaas.be/wijkcirculatie

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio