Dit verandert op 1 september in het onderwijs voor kinderen én ouders

Dit verandert op 1 september in het onderwijs voor kinderen én ouders

(themabeeld) Foto: shutterstock

1 september staat weer voor de deur en net zoals andere jaren gaat de start van het nieuwe schooljaar gepaard met enkele veranderingen. Zo moeten kleuters meer halve dagen aanwezig zijn om toegelaten te worden tot het lager onderwijs en stijgt de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen, aldus Klasse, dat een overzicht maakte van de belangrijkste wijzigingen:

KLEUTER- EN BASISONDERWIJS

Aanwezigheid kleuters

Vijfjarige kleuters moeten tijdens het nieuwe schooljaar minstens 250 halve dagen (in plaats van 220) aanwezig zijn om het schooljaar erop rechtstreeks toegelaten te worden tot het lager onderwijs. De klassenraad van het lager onderwijs beslist over de eventuele toelating van de leerlingen die niet voldoende aanwezig waren.

Maximumfactuur

Door de toepassing van de index stijgt de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen tot 425 euro.

Toetsen

Alle scholen voor gewoon lager onderwijs moeten voor minstens twee leergebieden gevalideerde toetsen afnemen bij al hun leerlingen. Vanaf het schooljaar 2018-2019 moet dat voor drie leergebieden. De school krijgt aan de hand van de toetsresultaten informatie over de mate waarin de leerlingengroepen de doelstellingen behalen. Daarmee kan ze aan de slag om te werken aan haar kwaliteitsbeleid.

Vreemde talen

Gewone basisscholen kiezen voortaan zelf of ze starten met vreemdetaleninitiatie Frans, Duits of Engels. De prioriteit van het Frans vervalt dus. Voor leerlingen die de onderwijstaal voldoende beheersen, kan een school voor lager onderwijs vanaf het derde jaar naast Frans, ook Duits en/of Engels aanbieden.

Getuigschrift

Voortaan krijgen alle leerlingen op het eind van het basisonderwijs een getuigschrift. Leerlingen die in voldoende mate alle doelen in het leerplan bereikt hebben, krijgen het getuigschrift basisonderwijs. De andere leerlingen krijgen een getuigschrift dat aangeeft welke doelen ze bereikt hebben.

SECUNDAIR ONDERWIJS

Nieuw registratiesysteem voor stages

Vanaf 1 september kunnen alle lerarenopleidingen en secundaire scholen in Vlaanderen gebruikmaken van het stageregistratiesysteem lerarenstage.be. Dat is een nieuw digitaal platform waarop zowel de aanvrager voor een stage als het aanbod van stages samengebracht wordt. Daardoor wordt de zoektocht naar een stage eenvoudiger.

Stages

Lesbijwoning in een andere school van secundair onderwijs wordt ook mogelijk voor leerlingen uit OV1 en OV2 (BUSO opleidingsvorm 1 en 2). Dat was al mogelijk voor de leerlingen uit OV3 en OV4 en is beperkt tot gemiddeld halftijds. Voor de leerlingen van OV1 en 2 kan een stage (in OV1 ook een sociaal maatschappelijke training) worden georganiseerd, die in groep en onder voortdurende begeleiding van de leraar plaatsvindt. De klassenraad bepaalt de duurtijd.

Flexibele leertrajecten

Binnen het stelsel voor leren en werken wordt het mogelijk om flexibele leertrajecten te organiseren voor jongeren met hoogbegaafdheid, tijdelijke leermoeilijkheden of tijdelijke leerachterstand (inclusief onvoldoende taalkennis).

Schoolbank op de werkplek

Het proefproject rond duaal leren, ‘Schoolbank op de werkplek’, wordt uitgebreid naar veertien bijkomende studierichtingen.

Eindtermen natuurwetenschappen en aardrijkskunde

De basisvorming in de derde graad kso en tso wordt uitgebreid met eindtermen voor natuurwetenschappen en vernieuwde eindtermen voor aardrijkskunde. Zo is voor elke leerling een minimum aan brede wetenschappelijke geletterdheid gegarandeerd.

VOLWASSENONDERWIJS

Nederlands Tweede Taal

Er worden extra middelen vrijgemaakt zodat extra instromers naar aanleiding van de vluchtelingencrisis snel in een NT2-traject (Nederlands Tweede Taal) kunnen stappen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees