Wat zou u doen ‘As(se) 't aan u ligt’?

Wat zou u doen ‘As(se) 't aan u ligt’?

Jurgen Minnebo van onderzoeksbureau Indiville (links): “Alle Assenaren worden gevraagd om de enquête in te vullen.” Foto: mvl

Asse -

Wat kan beter in Asse? En op welke terreinen blinkt de gemeente uit? Nog tot en met 30 september stelt het gemeentebestuur die vragen aan de eigen inwoners, via de buurtbevraging As(se) ’t aan u ligt.

De mening en de wensen van de Assenaren kennen: daar was het het gemeentebestuur van Asse in 2014 al om te doen, tijdens een participatieproject dat zich toespitste op de verschillende wijkinitiatieven. Daarvoor werd participatie-expert Levuur aangetrokken.

Nu wil het bestuur dat participatieproject uitbreiden. Daarom lanceert het vanaf 24 augustus een online bevraging onder de noemer As(se) ‘t aan u ligt. “Het bevragen van de wijkcomités was een eerste stap naar meer participatie van de burger, maar nu willen we dat iedereen zijn zegje kan doen”, zegt schepen van Inspraak Geert Heyvaert (CD&V).

Netheid en veiligheid

“Met deze enquête willen we de inwoners over heel wat thema’s bevragen, over welzijn en vrije tijd, bijvoorbeeld, maar ook over onderwijs, netheid en veiligheid. Iedereen kan zijn of haar mening geven over wat goed of minder goed gaat in de gemeente. De resultaten zullen ons een inzicht geven in wat er leeft in de buurten en bij de bevolking in het algemeen.”

Online dialoog

De enquête loopt van 24 augustus tot 30 september. Nadien wordt alle informatie verwerkt. Op een online participatieplatform kan de inwoner nadien zelf actief mee op zoek gaan naar oplossingen en ideeën voor aangehaalde problemen. “We lanceren die online dialoog met het gemeentebestuur vanaf 16 oktober”, zo gaat schepen Heyvaert verder. “Tot 27 november kan iedereen deelnemen.”

Snel en efficiënt

“We willen de burger niet alleen bevragen, we willen ook luisteren naar hun voorstellen en ideeën. Zo willen we op korte termijn thema’s of actiepunten aanpakken waarbij we snel en efficiënt resultaten kunnen boeken. Problemen die op langere termijn om een oplossing vragen, kunnen we meenemen in een beleidsvoorbereidend document voor de volgende legislatuur.”

Voor de enquête werkt het gemeentebestuur samen met onderzoek- en adviesbureau Indiville. “We willen een zo groot mogelijk bereik, dus gaan we de enquête op verschillende manieren verspreiden”, zegt Jurgen Minnebo van Indiville. “Alle inwoners zullen een brief krijgen met de verwijzing naar de site www.astaanuligt.be waar ze de bevraging kunnen invullen. Dat duurt maar een tiental minuten en bovendien vallen er vijftig geschenkbonnen ter waarde van 25 euro te winnen.”

Via scholen

“Ook via scholen en in het septembernummer van infoblad As(se)tablieft zal de burger uitgenodigd worden om de enquête in te vullen. Wie niet vertrouwd is met computers kan in het gemeentehuis een papieren exemplaar krijgen.”

INFO

De enquête is te vinden op www.astaanuligt.be en www.asse.be

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio