Wat vinden de inwoners van Kruishoutem van een fusie met Zingem? 57 procent is voor, 20 procent tegen

Wat vinden de inwoners van Kruishoutem van een fusie met Zingem? 57 procent is voor, 20 procent tegen

Onder andere op de avondmarkt in Kruishoutem peilden Filip Geysens en zijn partijgenoten naar de mening van de inwoners over een fusie met Zingem. Foto: pdv

Kruishoutem / Zingem -

Een volksraadpleging afdwingen zoals dat in Zingem het geval is, zag Open VLD in Kruishoutem niet haalbaar. Wel werd via een enquête gepeild naar de mening van de Kruishoutemnaren over de geplande fusie. Een meerderheid is voorstander van een fusie.

Aan de enquête van Open VLD Kruishoutem namen 265 inwoners deel. “Deze enquête is zeker niet representatief, maar geeft wel een indicatie over wat een deel van onze inwoners over de fusie denkt”, opent Filip Geysens, fractieleider van oppositiepartij Open VLD in Kruishoutem. “Anderzijds hebben wij met deze enquête gemiddeld meer mensen bereikt dan op de hoorzittingen die door de gemeentebesturen van Kruishoutem en Zingem samen werden georganiseerd. De enquête is dus op zijn minst even representatief als de inspraakmomenten die het gemeentebestuur heeft georganiseerd, maar waar de mensen zich niet konden uitspreken voor of tegen een fusie.”

Tijdens het afnemen van de enquête maakte Filip Geysens twee vaststellingen: “De meesten waren heel enthousiast en apprecieerden het enorm dat ook naar hun mening werd gevraagd. Maar de inwoners beschikken wel over te weinig informatie om te oordelen of de fusie een goede zaak is. Dat is dan ook meteen onze voornaamste kritiek. De voorbereiding van de fusie met Zingem verloopt niet transparant. Zelfs de gemeenteraadsleden krijgen geen inzage in de verslagen van de werkgroepen waarin de voordelen maar ook de knelpunten van een fusie benoemd worden.”

‘Al beslist’

Een meerderheid van de deelnemers aan de enquête, namelijk 57 procent, geeft aan voorstander te zijn van een fusie van Kruishoutem met een andere gemeente. Ongeveer 20 procent van de deelnemers is tegen een fusie. Met zowat 38 procent van de stemmen is de gemeente Zingem volgens de deelnemers aan de enquête duidelijk de favoriete partner om een fusie met Kruishoutem aan te gaan.

Filip Geysens: “Dit hoge resultaat is mogelijk wel beïnvloed door de bekendmaking dat een fusie tussen Kruishoutem en Zingem momenteel wordt onderzocht. Veel mensen zijn zelfs overtuigd dat de fusie toch ‘al beslist is’. Wortegem-Petegem (18,5 procent) en Zulte (16,6 procent) kunnen ook heel wat kiezers bekoren. Daarom blijven we het jammer vinden dat een fusie met deze gemeenten zelfs niet eens werd onderzocht.”

‘Kruisem’

Ten slotte werd in de enquête ook naar de naam voor de fusiegemeente gepeild. De deelnemers konden kiezen uit dezelfde vijf namen die door een jury uit meer dan 235 inzendingen werden geselecteerd. Met liefst 55,1 procent van de stemmen is de naam ‘Kruisem’ torenhoog favoriet.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio