Fit & Gezond

Jongeren zijn op de hoogte van “catastrofale gevolgen” energiedrank, maar drinken het toch

Jongeren zijn op de hoogte van “catastrofale gevolgen” energiedrank, maar drinken het toch

Foto: Dirk Vertommen

Energiedrankjes zijn zowel mentaal als fysiek catastrofaal voor het lichaam. Jongeren weten dat, zo blijkt uit een onderzoek aan de Hogeschool van de provincie Luik, maar ze lappen er vierkant hun voeten aan. “Hen waarschuwen is onvoldoende”, klinkt het bij Idewe, de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, die meewerkte aan het onderzoek.

Energiedrankjes blijven populair. De verkoopcijfers ervan stijgen elk jaar met 10 procent. Hallucinant, zeker als je weet hoe slecht die drankjes zijn voor de gezondheid. “De gevolgen voor de gezondheid zijn catastrofaal, zowel op lichamelijk als op mentaal vlak”, zegt Mehdi El Fassi van Groep Idewe - de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

“Ten eerste is er een verhoogde kans op diabetes type 2. Er is ook een verband met hartproblemen, nierziekten, neurologische problemen, slaapstoornissen... Studies tonen zelfs aan dat de kinderen van vrouwen, die veel energiedrankjes dronken tijdens de zwangerschap, een groter risico lopen op ondergewicht.”

Mentaal zijn de gevolgen nog alarmerender, zegt El Fassi. “We weten dat je na de korte boost een suikerval krijgt, die contraproductief is. Dat kan leiden tot psychische problemen, zoals depressie en bipolaire problemen. Je wordt afhankelijk van de cafeïne, je put jezelf uit en stelt je recuperatievermogen danig op de proef. Dat onevenwicht kan snelle gevolgen hebben en kan tot problemen leiden, bijvoorbeeld verkeersongevallen.”

Verslavend

Ook de Hoge Gezondheidsraad trok al eens aan de alarmbel over energiedrank. Volgens de HGR bevatten dergelijke pepdrankjes veel cafeïne, wat verslavend werkt en dus kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals hoofdpijn, angstaanvallen en prikkelbaarheid.

Toxicoloog Jan Tytgat heeft zich ook al uitgesproken tegen de drankjes. Hij vergelijkt hun effect met een legale drug. “Die drankjes werken in op het hart en op de spieren, maar ook op de hersenen. Het maakt dat jongeren zich onverwoestbaar voelen, en er treden gewennings- en ontwenningsverschijnselen op.”

Bewust

Als u het bovenstaande gelezen heeft, zal de steekproef van Eline Dumont, studente aan de Hogeschool van Provincie Luik, u verbazen. Zij ondervroeg 147 respondenten uit het derde jaar verpleegkunde over hun gezondheid, hoe goed ze zich voelen, of ze energiedrankjes drinken en of ze zich bewust zijn van de risico’s. Vanwege het lage aantal respondenten is het onderzoek niet representatief, maar het duidt wel op een duidelijke trend: jongeren zijn zich wel degelijk bewust van de mogelijk catastrofale gevolgen van energiedrank.

“Dat is een uitdaging”, zegt El Fassi, die copromotor was van de steekproef. “Meer dan de helft van de respondenten schat het gevaar hoog in. Ze zijn zich bewust van de risico’s op hart- en vaatziekten en ook van de verhoogde kans op diabetes. Toch acht 36,5 procent van de respondenten het niet nuttig hun consumptie te verlagen. Zo rijst de vraag: kiezen ze bewust voor energiedrank of willen ze er gewoon bij horen?”

Niet in vorm

Dumont stelde vast dat amper respondenten zich fit voelen. “Dat is niet verwonderlijk: bijna een op drie gaf aan dat ze niet aan sport doen”, zegt El Fassi. “Meer dan een derde van de respondenten had ook te kampen met gewichtsproblemen. Geen wonder dus dat ze zoeken naar manieren om hun energieniveau op te krikken.”

En dat middel is dan energiedrank. “Zo goed als alle studenten, gemiddeld 21-22 jaar oud, weten dat hun leeftijdsgenoten die drankjes consumeren. Meer dan de helft van de respondenten gaf aan dat ze maandelijks minstens één energiedrankje naar binnen spelen. Bovendien drinkt maar liefst 11,7 procent dagelijks energiedrank. Een op vijf van die veelgebruikers drinkt per dag minstens drie blikjes op.”

Concentratie

Maar waarom doen die jongeren dat, als ze zich zo bewust zijn van de gevolgen? “Om zich beter te kunnen concentreren, tijdens de blokperiode bijvoorbeeld. Of ze willen, door het drinken van een energiedrankje, ook vechten tegen de vermoeidheid. Nochtans heeft dit soort frisdrank net het omgekeerde effect: ze zorgen voor een korte ‘boost’, maar de vermoeidheid slaat nadien genadeloos toe. Gevolg: je moet er opnieuw drinken. Dat is het verschil met recuperatiedrankjes, zoals Aquarius. Die bevatten geen cafeïne, eerder vitaminen en mineralen.”

Minderen

Zelfs al ben je je bewust van de gevolgen, stoppen met energiedrank is geen sinecure. “Zeven op de tien studenten achten zich in staat om hun consumptie te verminderen. Meer zelfs: 95 procent wil stoppen als ze een volwaardig alternatief aangeboden krijgen, waarschijnlijk omdat ze dus weten dat de consumptie schadelijke effecten heeft. Daarom is deze studie van groot belang voor zij die aan gezondheidspromotie doen. Gebruikers bewust maken van de risico’s is duidelijk niet voldoende: ze kennen de gevolgen en drinken vrolijk verder. Er moeten alternatieven onderzocht en aangeboden worden.”

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees