‘Pas na 3 maanden stage ben je klaar voor de job’

© Jobat.be

Als het van de werkgevers afhangt, moet iedere opleiding in ons land een stage bevatten van minstens drie maanden. “Wie voldoende praktijkervaring heeft opgedaan en vertrouwd is met het reilen en zeilen op de werkvloer, heeft veel meer kans om snel een fijne job te vinden”, zo klinkt het. Het is slechts één van de conclusies uit een groot onderzoek dat zopas in Limburg werd gevoerd naar de doorstroming van opleiding naar werk.

(kme)

Medewerking verlenen aan eindwerken, geïntegreerde proeven, masterproeven of andere studieopdrachten, bedrijfsbezoeken voor studenten, getuigenissen van ondernemers in de klas, alle vormen van werkplekleren en vooral de klassieke stages: dat zijn de meest frequente manieren waarop werkgevers samenwerken met opleidingsinstanties. De voornaamste reden hiervoor (58%) is om het arbeidspotentieel in een vroeg stadium te ontdekken. Het is dan ook logisch dat de huidige krapte op de arbeidsmarkt (‘war for talent’) een verhoogde belangstelling van bedrijven voor het onderwijs veroorzaakt. Ze willen immers de beste talenten zo snel mogelijk leren kennen, zodat ze een streepje voor hebben als de kandidaten straks uit diverse werkgevers een keuze gaan maken.

Besparing

Een tweede belangrijke reden voor de samenwerking met scholen en andere opleidingsinstituten is dat studenten, die nog tijdens de schooluren praktijkervaring opdoen, sneller inzetbaar zijn als nieuwe werknemers. Er moet voor deze nieuwkomers minder interne opleiding voorzien worden en hun rendabiliteit is direct veel hoger dan bij een onervaren ‘rookie’. Dat bespaart tijd en geld.

Nog een oorzaak (57%) is het maatschappelijk engagement dat de bedrijven willen aangaan. Ze willen kinderen van hun werknemers, studenten uit de buurt en andere mensen die een opleiding volgen helpen om hun kansen op latere tewerkstelling te verhogen. Zo goed als alle werkgevers (95%) bevestigen dat stagiairs sneller dan anderen zullen aangeworven worden.

Werkplekleren

De samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs zit dus in de lift. Uit de cijfers van VKW Limburg en Unizo Limburg blijkt dat 67% van de bedrijven op één of andere manier een directe relatie heeft met de opleidingsinstanties. Bij productiebedrijven, waar er nog veel meer ‘training on the job’ gebeurt, loopt dat percentage zelfs op tot 85%. Een trend. Zo is de formule van ‘werkplekleren’ vandaag ingeburgerd in 21% van de bedrijven, terwijl dit 6 jaar geleden amper 9% was. De beste verstandhouding tussen theorie en praktijk gebeurt met studenten van het TSO en van de hogescholen (PXL en UCLL).

Verplicht

De populairste vorm van samenwerking is en blijft nog altijd de stage. De tevredenheid over de stagiairs is hoger dan in 2011. De technische voorkennis mag dan wat minder worden geacht, de motivatie en bereidheid om bij te leren zijn groot. Toch vindt een derde van de bedrijven het moeilijk om stagiairs te vinden. De communicatie met de scholen verloopt niet altijd optimaal, de aangeboden profielen passen niet altijd en er komen te veel administratieve beslommeringen bij kijken. En dat is jammer, want een stage is om eerder vermelde redenen een uitstekend instroomkanaal, zo ervaren de bedrijfsleiders. Zij zouden het, zowel voor zichzelf als voor de studenten, ideaal vinden als een verplichte stage van 3 maanden deel zou uitmaken van iedere opleiding. Zowel in de humaniora, hoger onderwijs als bij de langlopende cursussen van SYNTRA of het CVO zou dit standaard moeten geïntegreerd worden. Een langdurige kennismaking op de werkvloer is de beste voorbereiding is om de overgang tussen schoolbank en een job zo vlot mogelijk te laten verlopen, zo is de redenering. Werk aan de winkel voor de beleidsmakers!

>

>

>

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie