Linda Verschueren coacht nieuwe leerkrachten en directies

Lerarencoach maakt Vilvoordse lesgevers wegwijs in het onderwijs

Lerarencoach maakt Vilvoordse lesgevers wegwijs in het onderwijs

Linda verdiende haar strepen als directrice van De Kastanjelaar. Foto: pvw

Vilvoorde -

Gezien de grote uitdagingen waarmee leerkrachten in Vilvoorde geconfronteerd worden, heeft het stedelijke basisonderwijs een nieuwe functie in het leven geroepen: de lerarencoach zal nieuwe leerkrachten en beginnende directies coachen.

Het stadsbestuur van Vilvoorde staat voor bijzonder grote uitdagingen. De Zennestad is de snelst groeiende stad van Vlaanderen en is het bruggenhoofd van de demografische explosie in Brussel. Dat heeft ook zo zijn weerslag op het onderwijs, dat een kleine metamorfose ondergaat.

De stad maakte heel wat middelen vrij om alle uitdagingen adequaat aan te pakken. Zo werden bij de start van het schooljaar onder meer 130 nieuwe plaatsen gecreëerd en werd een centraal aanmeldingssysteem in het leven geroepen om schoolkamperen te bannen.

Nieuwe functie

Kwaliteitsvol onderwijs aanbieden in een stad die uit haar voegen barst, is echter geen certitude. Niet voor ervaren politici. Nog minder voor beginnende leerkrachten. Daarom heeft het stedelijke basisonderwijs van Vilvoorde beslist om de functie ‘lerarencoach’ in het leven te roepen.

Linda Verschueren, zelf 13 jaar actief als directrice in De Kastanjelaar, voelde zich meteen aangesproken. “Goed onderwijs bieden, krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht”, zegt ze. “Leerkrachten in Vilvoorde hebben niet altijd een makkelijk doelpubliek. Met alle veranderingen die op hen afkomen, is het niet zo eenvoudig meer om deze taak goed in te vullen.”

Theorie en praktijk

“Als directrice merkte ik, net als mijn collega's, dat pas afgestudeerde leerkrachten niet altijd klaar waren om de theorie vlotjes om te zetten in de praktijk. Anderstaligheid, kansarmoede en culturele verschillen spelen kinderen vaak parten in hun schoolloopbaan. Als jonge leerkracht ben je hier niet altijd goed op voorbereid. Ook de invoering van het M-decreet vraagt veel van leerkrachten. Leerkracht zijn in Vilvoorde is uitdaging. Geen enkele handleiding toont hoe je lessen ideaal kan voorbereiden. Ik ben ervan overtuigd dat elke ondersteuning die een leerkracht hierbij kan krijgen, welkom is.”

Meteen aangesproken

Ze voelde zich meteen aangesproken toen schepen van Onderwijs Jo De Ro suggereerde om een mentor voor leerkrachten in het leven te roepen.

“Coachen van leerkrachten was een van de belangrijkste redenen waarom ik indertijd directie geworden ben. Door de toenemende administratie de laatste jaren, vond ik dat ik als directie te weinig tijd kon besteden aan dit belangrijk onderdeel van mijn functie.”

De taak van Linda bestaat er voornamelijk in om nieuwe leerkrachten binnen het stedelijk basisonderwijs zo snel mogelijk te helpen integreren.

Aanspreekpunt

“Ik ben het aanspreekpunt voor startende leerkrachten en directies basisonderwijs. Vanuit mijn functie ben ik verantwoordelijk voor de aanvangsbegeleiding gedurende het eerste jaar van beroepsuitoefening van deze mensen.”

Ze is ook vertrouwenspersoon. “Leerkrachten kunnen bij mij terecht over klasinrichting, klaswanden, klasmanagement, .... Ik wens ook een platform op te richten waar startende mensen hun ervaringen kunnen delen en waar ze met hun bezorgdheden en vragen terecht kunnen. Via intervisiegroepen zullen we onze kennis met elkaar gaan delen.”

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio