Oppositie schiet met scherp op schepen met 'onethische' cumul

Oppositie schiet met scherp op schepen met 'onethische' cumul

Schepen Tom Troch wordt kabinetschef van de gouverneur: “Het is niet de eerste keer dat men probeert op de man te spelen.” Foto: jhp

Londerzeel -

Gemeenteraadslid Wim Eeckelaers (Onafh.) zal op de gemeenteraad van 26 september het ontslag vragen van schepen Tom Troch omdat die zijn functie combineert met die van kabinetschef van de gouverneur. LWD vindt dat de schepen zelf zijn conclusies moet trekken.

Wat vooraf ging: schepen Tom Troch (SP.A) heeft afgelopen dinsdag ontslag genomen uit de Vlaams-Brabantse provincieraad. Hij wordt vanaf volgende week kabinetschef van gouverneur Lodewijk De Witte.

Tom Troch was provincieraadslid sinds 2006. In de provincieraad wordt hij opgevolgd door partijgenoot Roel Anciaux (SP.A Meise-2020). Als kabinetschef van De Witte volgt Troch Bert Carleer uit Londerzeel op, die directeur wordt bij Havicrem.

Troch blijft in zijn nieuwe functie schepen in Londerzeel, waar hij onder meer bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Mobiliteit en Verkeer. “Maar met de gouverneur heb ik duidelijke afspraken gemaakt dat ik geen dossiers zal behandelen die betrekking hebben op Londerzeel”, aldus Troch.

Geen controle

“Dat is niet werkbaar”, reageert Londerzeels oppositieraadslid Wim Eeckelaers (Onafh.) verbolgen. “Hoe kan je als kabinetschef van de gouverneur, die de dossiers moet voorbereiden en de gouverneur adviseert, gevoelige dossiers over Londerzeel niét behandelen, wetende dat je de hoogste in rang bent op het kabinet van de gouverneur? En ook wetende dat wij daar geen enkele controle over hebben.”

“Zal de gouverneur misschien een andere kabinetschef voor Londerzeelse aangelegenheden benoemen? Ik vind dat Troch uit één van beide functies ontslag moet nemen. Ofwel ben je schepen, ofwel kabinetschef. Ik zal dat ook zo vragen op de komende gemeenteraad.”

Ethisch

Conny Moons (LWD): “Vindt de schepen dit nog ethisch verantwoord? Indien het antwoord ‘neen’ is, moet hij zijn conclusies trekken. Doet hij dat niet, dan zal de burger dit in 2018 voor hem wel doen. Vergeet niet dat de gouverneur voor bouwberoepen de vergadering voorzit. En dan wordt die door de schepen van Ruimtelijke Ordening van Londerzeel geadviseerd? Dat is niet ernstig. SP.A-voorzitter John Crombez wil andere politiek en wil niet dat zijn partijmandatarissen ‘er de kantjes vanaf rijden’. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet.”

Op de man

Schepen Tom Troch reageert boos en aangedaan op de uithalen van de oppositie. “Men probeert op de man te spelen, en dat is niet de eerste keer”, zegt hij. “De gouverneur is onder meer belast met het toezicht op de lokale besturen. In die hoedanigheid doet hij controle op begroting en personeelsdossiers en moet hij eventuele klachten behandelen. Deze dossiers worden voorbereid door de Administratie Binnenlands Bestuur en beslist door de gouverneur. Er is afgesproken dat dossiers uit Londerzeel en uit de KLM-zone niet ter inzage zijn van de kabinetschef. Voor het overige neemt de gouverneur geen beslissingen over lokale dossiers.”

Bedenkelijk

“De vraag tot ontslag mist dus elke grond. Ik kan alleen maar concluderen dat ze is ingegeven door (bedenkelijke) politieke motieven en past in de lange reeks van persoonlijke aanvallen”, zegt Troch nog.

Hij merkt ook op dat in Antwerpen de kabinetschef van de gouverneur daar ook schepen is. Zo stelde provinciegouverneur Cathy Berx districtsschepen Hans Ides (CD&V) in 2009 al aan als kabinetschef.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees