Oude bowling in Brugse Poort al in 2018 tijdelijke buurtplek?

Oude bowling in Brugse Poort al in 2018 tijdelijke buurtplek?

Foto: archief/fvv

Gent - In de Gentse gemeenteraadscommissie Mobiliteit en Stadsontwikkeling donderdag zijn meer details vrijgegeven over de toekomst van de site van de oude bowling Meibloem en de voormalige meubelfabriek Pauvers-Vandenberghe. Voor de zomer van 2018 zou er al tijdelijke invulling mogelijk zijn, als de deal rond raakt.

Woensdag raakte bekend dat de oude in de Meibloemstraat door een grondruil met een bouwterrein in Meulestede in handen van de Stad Gent komt. Sp.a-gemeenteraadslid Astrid De Bruycker vroeg donderdagavond meer details in de gemeenteraadscommissie Stadsontwikkeling.

De deal voor de grondruil is nog niet helemaal rond. "De gesprekken met de private partij zullen binnenkort leiden tot een akkoord", zegt Sven Taeldeman (sp.a), schepen van Stadsontwikkeling. "We mogen de huid van de beer niet verkopen voor hij geschoten is. Maar er is de volle wil om nog dit jaar alles af te ronden en een deal te sluiten."

"Meerdere pistes zijn besproken, van ruil tot aankoop. De eigenaar, actief in projectontwikkeling, was vooral geïnteresseerd in een ruiloperatie met een terrein dat voor woonontwikkeling in aanmerking komt. Na een screening van de gronden van sogent kwam het terrein op de kop van Meulestede in aanmerking."

Sloop

Concreet zou de oude site in de Meibloemstraat al begin volgend jaar deels in handen kunnen komen van buurtbewoners en organisaties. "Als sogent binnenkort de onderhandelingen kan afronden en eigenaar wordt, dan is een realisatie van de eerste werken al in 2018 mogelijk, zodat tijdelijk gebruik mogelijk is in het later voorjaar van 2018", zegt Taeldeman.

"Eens sogent eigenaar wordt van de Meibloemsite, wil het men de site meteen voorbereiden voor publiek gebruik. Het gebouwencomplex zal weer aangesloten worden op nutsleidingen, de nodige veiligheidsmaatregelen zullen genomen worden en er zullen voorbereidingen worden genomen om de site op langere termijn ingrijpend te verbouwen."

Een deel van de gebouwen zal gesloopt worden. "De grote site leent zich zowel voor binnen-als buitenactiviteiten. Daarom zijn er plannen om de gebouwen van de bowling en een deel van de meubelfabriek te slopen. Op die manier kan er ook ruimte ontstaan voor nieuw kwaliteitsvol openbaar groen in de Brugse Poort. Er wordt nu al werk gemaakt van een sloopdossier, zodat men snel van start kan gaan."

Tijdelijke invulling

"Na de aankoop zullen Stad Gent en sogent ook een beheersstructuur uitwerken met één of meerdere huurders. Het moet een publiek project worden met een positieve, sociale en diverse uitstraling, denk aan ontmoeting, sport, spel, verenigingen… Er komt een participatietraject met de buurt, om de definitieve bestemming concreet vorm te geven."

In afwachting van de definitieve bestemming wil de Stad al op zoek gaan naar een tijdelijke invulling. Op de wijkbeurs van de Brugse Poort op 23 september zal al een oproep gelanceerd worden.

Grondruil

In de gemeenteraadscommissie kwam ook kritiek op de grondruil met een terrein in Meulestede. N-VA'er Gert Robert vroeg zich af waarom de deal met de grondruil niet werd vermeld maandag op een infoavond over het bouwproject in Meulestede.

"Dat hadden de bewoners daar ook wel willen weten, vermoed ik. Er is een inspraaktraject geweest, maar dit project viel daar niet in. Er is een petitie met 130 handtekeningen. Dan moet je je toch afvragen waar het mis gelopen is met de inspraak? En waarom wacht u niet enkele jaren, tot de nieuwe Meulestedebrug en de andere nieuwe woonprojecten af zijn? Die hebben al 100 woningen. Bekijk dan of er nog nood is aan extra woningen."

Ook Veli Yüksel, CD&V-fractieleider, had kritiek. "Waarom heeft u geen open kaart gespeeld naar de buurtbewoners over die grondruil? In de Meibloem heeft u gereageerd op protest van de buurt. Maar dat verschuift nu naar Meulestede. Waarom moeten zij opdraaien wat gepland was in de Brugse Poort?"

"Er is nood aan meer woningen en nood aan meer groen. Maar er is geen al te groot draagvlak voor dit project. Op Meulestede denken mensen nu dat ze moeten opdraaien voor een project dat elders niet doorgaat."

Tegen elkaar opzetten

Taeldeman: "Er zijn nooit doekjes om gewonden. Dat zijn altijd terreinen geweest waar een privaat ontwikkelaar een woongebied zou ontwikkelen. Ik heb op de infoavond maandagavond tot twee keer toe de naam van Adelaar Properties genoemd. Wij hebben niets te verbergen. Maar de hele operatie moet nog afgesloten worden. Zo is het ook door ons meegedeeld."

"De plannen zijn nog niet definitief en zullen nog bespreekbaar zijn", zegt Taeldeman. "Twee andere terreinen op Meulestede worden beschermd als openbaar groen. En extra bewoners zorgen ook voor een extra draagvlak voor kleine buurtwinkels. Samen met de andere woonprojecten zijn voor heel Meulestede 150 bijkomende woningen gepland."

"Maar de twee buurten tegen elkaar opzetten, daar gaan we niet in mee. Wij voorzien in de noden en behoeftes die gesteld zijn: een vergroening van het binnengebied en een kwaliteitsvolle invulling van het woongebied in Meulestede, zoals altijd is aangegeven."

Wachten op de nieuwe Meulestedebrug vindt Taeldeman geen optie. "Wij kiezen ervoor om de werven op elkaar af te stemmen."

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio