Tientallen Nederlandse agenten zijn corrupt

Tientallen Nederlandse agenten zijn corrupt

Foto: EPA

Over de afgelopen vijf jaar zijn in Nederland tachtig zaken ontdekt waarin politiemensen en andere ordehandhavers zich hebben ingelaten met criminele organisaties. In de helft van de gevallen ging het om politiemensen. De betrokkenen schonden daarbij vooral hun ambtsgeheim en onderhielden ongewenste contacten met criminelen.

Dat blijkt uit onderzoek van het onderzoekscentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC) naar schendingen van de integriteit binnen de politie, douane, marechaussee (de op militaire leest geschoeide politie) en de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD. Aanleiding voor het onderzoek - over de jaren 2012 tot en met 2016 - was de zaak rond ‘politiemol’ Mark M.

In de onderzochte periode waren er 256 signalen geweest van ernstige schendingen. In tachtig gevallen was daar inderdaad sprake van. De meeste betrokkenen zijn veroordeeld en/of oneervol ontslagen.

In zestien van de veertig corruptiezaken bij de politie waren agenten met een migrantenachtergrond betrokken. Dat is relatief veel, omdat naar schatting maar één op de tien agenten een niet-westerse achtergrond heeft.

Corrigeer

NIET TE MISSEN

Meest Gelezen

ENKEL VOOR ABONNEES

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees