D-Day voor Club Brugge: geeft Vlaanderen eindelijk groen licht voor nieuw stadion?

D-Day voor Club Brugge: geeft Vlaanderen eindelijk groen licht voor nieuw stadion?

Een van de weinige visualisaties die er al is over het nieuwe stadion van Club Brugge. Foto: rr

Brugge -

Het is een belangrijke dag voor Club Brugge: vandaag vrijdag beslist Vlaanderen over de krijtlijnen van het nieuwe stadion. Club kan bij groen licht weldra een bouwaanvraag indienen, al kan het duren tot 2022 voor de eerste wedstrijd in de tempel.

Wat beslist de regering vandaag?

De Vlaamse regering beraadt zich over de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Brugge. Dat bepaalt wat wel en wat niet mogelijk is op een bepaalde locatie. Bij goedkeuring wordt een deel van de landbouwgrond tussen de N31 Expresweg en de Blankenbergse Steenweg ingekleurd als locatie voor een sportstadion. Ook keurt de regering een onteigeningsplan goed.

Kan Club Brugge onmiddellijk beginnen bouwen?

Neen. Alleen wanneer de beslissing in het Staatsblad verschenen is én geen beroep wordt aangetekend bij de Raad van State, kan Club Brugge de nodige vergunningen aanvragen. In het kader van de omgevingsvergunning volgt dan een nieuw openbaar onderzoek. Volgens een welingelichte bron zou Club Brugge uiterlijk begin 2022 zijn eerste wedstrijd in het nieuwe stadion willen spelen.

Wat weten we al over het stadion?

Behalve de locatie en de capaciteit (40.000 bezoekers) bijzonder weinig. Club Brugge deed inspiratie op in diverse voetbalstadions in binnen- en buitenland, maar houdt over de bouwplannen de lippen stijf op elkaar. Er circuleert wel een ontwerp dat ooit tijdens een presentatie werd vrijgegeven, maar dat dateert alweer van 2014.

Hoe zal het stadion bereikbaar zijn?

Van de Brugse ring via de Blankenbergse Steenweg, en van de E40 en A11 via de N31, waarvoor de plannen in de bouw van een nieuwe brug voorzien. Er wordt parkeermogelijkheid ingepland voor 7.200 wagens, 4.000 fietsen en een honderdtal bussen.

Wie zal het stadion betalen?

De gronden worden door de stad aangekocht en in erfpacht gegeven aan Club Brugge. Het stadion zelf wordt door Club Brugge gefinancierd. Het budget is niet bekend, maar dat zal al snel in de buurt van 100 miljoen euro komen.

Is er protest tegen de stadionplannen?

Tijdens het openbaar onderzoek, dat liep van 10 december 2016 tot 10 februari 2017, werd een honderdtal bezwaren, adviezen en opmerkingen ontvangen, waaronder ook vijf petities met 2.600 handtekeningen. Daarbij niet alleen reacties op het stadiondossier, maar ook op industriezones en andere ontwikkelingen die het GRUP in de Brugse regio voorziet. Op basis van de bezwaren en opmerkingen liet de Vlaamse overheid de plannen al dan niet bijsturen.

Kunnen tegenstanders nog in beroep gaan?

Het GRUP kan nog aangevochten worden bij de Raad van State op basis van procedurefouten. Een aantal projectontwikkelaars die aankoopopties had op gronden die ze zelf willen ontwikkelen, zou dat overwegen. Een procedure bij de Raad van State zou het dossier maandenlange vertraging kunnen doen oplopen.

LEES OOK: Nieuw stadion Club Brugge? Al meer dan tien jaar plannen en procederen

 

Corrigeer

NIEUWS