Krakers moeten weg uit hotel Astrid

Krakers moeten weg uit hotel Astrid

De krakers worden gedwongen opnieuw te verhuizen. Foto: ycs

Brussel -

Ze zijn er slechts een week en toch moeten ze al weg, de tachtig krakers van hotel Astrid. Maandagochtend komt de politie langs om het pand te ontruimen. Tegen dan een nieuw onderkomen vinden, lijkt onmogelijk, maar er is nog hoop.

Dinsdag verhuisden zo’n tachtig mensen van een voormalig rusthuis in Etterbeek naar het voormalig hotel Astrid in het centrum van Brussel. Het ging om asielzoekers en mensen zonder papieren, verenigd in La Voix des Sans-Papiers, een collectief dat ijvert voor regularisatie.

In Etterbeek blijven, was geen optie. De groep verbleef sinds juli in het voormalig rusthuis en mocht er van de gemeente ten langste tot 15 september blijven. Omdat Hotel Astrid al een paar jaar leeg stond, besloot de groep er zijn intrek te nemen. Eigenaar nv Shoprent zag dat anders. Shoprent trok naar de rechtbank van eerste aanleg en kreeg gelijk. De krakers hebben vijf dagen de tijd om op te krassen.

Zelf betalen

“We hadden gehoopt dat we met de eigenaar een overeenkomst konden sluiten”, zegt Modou, woordvoerder van het collectief. “Woensdag, een dag na onze verhuizing, kwam de beheerder van het gebouw langs. We gaven hem een rondleiding en legden uit dat we geen slechte bedoelingen hadden, dat we zorg gingen dragen voor het gebouw en zelf zouden betalen voor ons water- en energieverbruik. We hadden de indruk dat er ruimte was voor dialoog. Vandaag (dinsdag, red.) zien we dat er een bevelschrift opgehangen is waarin staat dat we weg moeten. De eigenaar was vrijdag naar de rechtbank gestapt, zonder ons daarvan op de hoogte te brengen.”

Nv Shoprent vertelde aan de rechter dat het gebouw niet zomaar leegstond, maar klaar stond om omgevormd te worden tot een Holiday Inn Express. Daarvoor was een overeenkomst gesloten met toekomstig uitbater BHG Brussel I en was een bouwvergunning aangevraagd, die weliswaar op zich liet wachten wegens ‘administratieve redenen’. De werken waren nog niet gestart, maar ‘de herontwikkeling was in voorbereiding’.

Niets kapot

Nv Shoprent en de toekomstige uitbater wilden het hotel zo snel mogelijk ontwikkelen, want de kosten voor de beveiliging van het gebouw liepen op, en er waren al architecten en aannemers aangesteld. De krakers konden niet blijven, want er was ‘gevaar voor elektrocutie’, een naburige eigenaar vreesde voor de veiligheid, en de krakers hadden zich met braak toegang tot het pand verschaft. “De deur was afgezet met een plank die in de muur gevezen was”, reageert Modou. “We hebben die vijzen eruit gedraaid, maar niets kapot gemaakt.”

In een kleine week een nieuw pand vinden dat groot genoeg is voor de groep, is quasi onmogelijk. Wat wel kan, is dat de hoofdstad een leegstaand pand opvordert om de groep onderdak te geven, iets wat de gemeente Etterbeek eerder al deed. “We hebben het stadsbestuur hierover gecontacteerd, maar er is nog geen overleg geweest”, aldus Modou.

Recht op wonen

De groep kan ook beroep aantekenen tegen de beslissing van de rechtbank in eerste aanleg. Die zou dan het recht op wonen opnieuw afwegen tegenover het recht op eigendom, en beslissen of de groep kan blijven en zo ja, voor hoe lang.

Dinsdagavond werd de situatie besproken tijdens een vergadering met bewoners en verenigingen die zich voor hen inzetten. De uitkomst van die vergadering was bij het ter perse gaan nog niet bekend.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio