Ziekenhuis scoort indrukwekkend hoog op doorlichting en krijgt daarvoor nu een internationaal kwaliteitslabel

Ziekenhuis scoort indrukwekkend hoog op doorlichting en krijgt daarvoor nu een internationaal kwaliteitslabel

Algemeen directeur van het Sint-Vincentiusziekenhuis Frank Lippens (derde rechts) is fier op zijn medewerkers. Kees van Dun, directeur van het NIAZ (tweede rechts), kwam het kwaliteitslabel uitreiken. Foto: jdv

Deinze -

Met een globale eindscore van 96 procent kreeg directeur Frank Lippens van het Sint-Vincentiusziekenhuis in Deinze het NIAZ-kwaliteitslabel overhandigd van directeur Van Dun van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg.

De overhandiging gebeurde in het bijzijn van een aantal van de 440 medewerkers en de 60 artsen die in het ziekenhuis actief zijn. Iedereen werd getrakteerd op een wafelenbak zoals in de stripverhalen van Nero.

“Met dat internationale label toont het ziekenhuis dat het voldoet aan de strenge internationale normen inzake kwaliteit en patiëntveiligheid”, zegt algemeen directeur Lippens. “Om tot die beoordeling te komen hebben zeven externe auditoren een week lang het ziekenhuis grondig doorgelicht. Zowel artsen als verpleegkundigen, logistieke medewerkers, onderhouds- en keukenpersoneel, stafmedewerkers, leden van het directiecomité en de Raad van Bestuur en zelfs patiënten en huisartsen werden bevraagd over de werking. In totaal werden 1.248 normen getoetst. Alles werd gecontroleerd wat beheersbaar is. Ik denk aan de handhygiëne, de noodplanning, de medicatie, de patiëntenidentificatie en het preventief onderhoud van de apparatuur in de operatiezaal en labo’s. Op zo goed als alle punten haalden we zeer hoge scores”

Nieuwe uitdagingen

“Het komt het er nu op aan om die kwaliteitszorg te blijven aanhouden”, vervolgt Lippens. “Het is niet omdat we dit label nu vast hebben tot 2021 dat we op onze lauweren kunnen rusten. Integendeel, er komen nieuwe uitdagingen op ons af. Op het ministerie vallen binnenkort beslissingen die gevolgen zullen hebben. Eén ding is zeker: als regionaal ziekenhuis tonen we aan dat we wel degelijk een bestaansreden hebben.”

“Het behalen van het label was voor ons ziekenhuis geen doel, maar een middel om ervoor te zorgen dat elke medewerker doordrongen wordt van het kwaliteitsdenken en vooral dat men open staat voor verbeteringsprocessen die daarmee gepaard gaan”, zegt Jan Huylebroek, kwaliteitscoördinator. “De voldoening is groot na het vele werk dat iedereen heeft verricht.”

“Tot slot nog even aanstippen dat het auditteam ons een pluim heeft gegeven voor de zorg die wij verlenen. Het team was onder de indruk van de positieve kracht van onze kleinschaligheid die tot uiting komt in een menselijke zorg voor al onze patiënten met bijzondere aandacht voor de ethische aspecten”, merkt Frank Lippens nog op.

“Wij willen op dit elan doorgaan en blijvende inspanningen leveren om kwalitatieve en veilige zorg aan onze patiënten te bieden”, zegt Kristof Gheeraerts, de voorzitter van de raad van bestuur.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio