Lembeek ademt: deel bedrijvenzone wordt natuurgebied

Het gebied links van de Zenne ligt er verwilderd bij en is in theorie industriegebied. Het wordt nu omgezet in natuurgebied. Foto: idh

Halle -

Halle heeft ambitieuze plannen om vlak in Lembeek-centrum 5,5 hectare aan natuurgebied te realiseren. Een deel van de bedrijvenzone Lembeek-Noord zal een groene long worden. Onderhandelingen zijn bezig.

Met de aanleg van de hogesnelheidslijn kon Halle zo'n vijftien jaar geleden zijn industriezones Lembeek-Zuid en Lembeek-Noord beter ontsluiten via een nieuwe toegangsweg. Naast de bestaande bedrijven, zoals Pacapime, kwam zich in Lembeek-Noord enkel het logistieke bedrijf Papyrus vestigen. “De rest van de terreinen van Lembeek-Noord ligt er nog steeds ongebruikt bij. Het gebied is ook bijzonder watergevoelig en eigenlijk niet zo geschikt om er bedrijven in te planten. Daarom wil het stadsbestuur deze bedrijvenzone graag omzetten in natuurgebied en waterbufferingsgebied”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Snoeck (SP.A).

“De Zenne en de kleine Zenne kronkelen door dit gebied, wat bijzondere kansen geeft voor natuurontwikkeling en zachte recreatie. Om wateroverlast in Lembeek-centrum tegen te gaan, kunnen we hier een bufferbekken aanleggen om overtollig water bij hevige regenval te stockeren. Het bedrijf Papyrus kan uiteraard blijven. Het gaat om de 5,5 hectare grond achter Papyrus, in de richting van Lembeek-centrum, die perfect aansluit bij het Kasteelpark aan de overzijde van de Kazernestraat.”

“Uiteraard willen we de ontwikkelingskansen van het bedrijf Papyrus niet hypothekeren. Het kan eventueel uitbreiden langs het kanaal richting Halle. Die gronden zijn hoger gelegen en veel minder watergevoelig”, aldus Snoeck.

Het is net over deze verkoop van gronden van Waterwegen en Zeekanalen aan het bedrijf Papyrus dat er onderhandelingen lopen. Wanneer deze onderhandelingen rond zijn, kan de stad de andere gronden van Papyrus aankopen om er dan aan natuurontwikkeling te doen.

Natuur bijna tot in Halle

“Op die manier krijgt Lembeek er pal naast zijn dorpscentrum een groene long van 5,5 hectare bij. Een gebied even groot als het huidige Kasteelpark dat er vlak naast ligt. Wandelaars zullen de Zenne beter kunnen beleven. Voor het onderhoud en het beheer van dit nieuwe natuurgebied willen we een beroep doen op de schaapsherder van het regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, die ook al in de Warande actief is.”

Om alle gronden aan te kopen, mikt de stad Halle op subsidies van het Agentschap voor natuur en Bos, de provincie Vlaams-Brabant (in het kader van het strategisch plan voor de Zennevallei) en de Vlaamse Milieumaatschappij. Zelf zou de stad nog zo'n 450.000 euro moeten ophoesten. “Maar we hebben dit er graag voor over omdat dit voor Lembeek een meerwaarde betekent en we zo de natuur bijna tot het stadscentrum van Halle brengen”, besluit schepen Marc Snoeck.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio