VIDEO. Na 50 jaar eindelijk erkenning voor gesneuvelde soldaten

Kortrijk -

Kortrijk opende vrijdag de nieuwe verkaveling Langwater en eerde met de straatnamen vier gesneuvelde helden uit de Tweede Wereldoorlog. Een gedenksteen staat aan de ingang van Langwater.

Het was een overgelukkige Raymond Holvoet die vrijdagnamiddag de honneurs mocht waarnemen bij de officiële opening van de verkaveling Langwater in Kortrijk. Die verkaveling krijgt immers straten, genoemd naar de heldhaftige prestaties van vier Kortrijkse jongens tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vijftig jaar al ijvert Kortrijkzaan Holvoet voor hun eerbetoon. De vier krijgen nu allen een straat naar hen genoemd.

“De geschiedenis kan je niet negeren”, zegt Holvoet. “Daarom ben ik zo blij dat deze verkaveling de naam van onze helden draagt. Het waren jonge Kortrijkzanen die behalve Carrette naar het Sint-Jozefinstituut van Kortrijk trokken. Hun opdracht tijdens de oorlog was gewaagde opdrachten uitvoeren in bezet gebied. We konden hen niet negeren. Een gedenksteen staat aan het begin van de verkaveling. Helaas zijn velen overleden en kunnen ze dit niet meer meemaken. Maar ik wens de Kortrijkse burgemeester uitdrukkelijk te bedanken voor zijn inzet.”

Minister aanwezig

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) was bij de officiële inhuldiging aanwezig, naast een grote delegatie van het leger en een muziekkapel. Heel wat genodigden namen plaats op de tribune. Aan het einde van de plechtigheid dropte een helikopter drie para's op Langwater.

Langwater is een initiatief van Vlerick Vastgoed NV. De NV realiseert vandaag de eerste fase van het woongebied Langwater. Het totale gebied is 18 ha groot en is eigendom van Koramic en Vlerick. De eerste fase omvat 6,5 ha en 108 woningen. 2 ha hiervan is nu al aangelegd als park waar er ook ruimte is voor volkstuintjes.

Eerste bewoners 2019

De bouwaanvraag voor de eerste 14 woningen wordt dit najaar afgeleverd. “Vlerick heeft gehoor gegeven aan de vraag van de stad om hier niet een klassieke verkaveling te realiseren maar naast het groot park van 2 ha te kiezen voor een nieuwe frisse stedelijke architectuur”, zegt schepen van Wonen Wout Maddens (Open VLD). “Hiermee willen we de klassieke look van de traditionele Vlaamse verkavelingen doorbreken.”

De architecten zijn Cameleon en Architectenbureau Aerts. De eerste bewoners worden verwacht in het voorjaar 2019. De straatnamen op de verkaveling worden: Parachutistenstraat, Commandopad, Roger Carrettestraat, Jean Melsensstraat, Jacques Picquartstraat, Raymond Holvoetstraat. De beslissing om daar te verkavelen dateert van de periode 2000-2006. Sommigen hadden bedenkingen bij deze verkaveling omdat de stad betonstop predikt.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio