Na stedenbouwkundige vergunning nu ook milieuvergunning

Bouw twee windmolens tegen de zin van gemeente

Bouw twee windmolens tegen de zin van gemeente

Foto: credit

Kortemark -

Nadat de Vlaamse overheid een stedenbouwkundige vergunning had afgeleverd voor de bouw van twee windmolens in de Handzamevallei legde de deputatie van de provincie ook een milieuvergunning klaar. De windmolens zullen echter minder hoog moeten zijn.

In haar zitting van donderdag 21 september heeft de deputatie van de provincie West-Vlaanderen een milieuvergunning onder voorwaarden verleend aan EDF Luminus voor de bouw van twee windmolens langs de Krekebekestarat in Kortemark. De deputatie volgt hiermee het gunstig advies van de provinciale milieuvergunningscommissie, maar heeft ook enkele bijkomende beperkingen opgelegd.

Zonevreemde woningen

“De dichtste zonevreemde woningen bevinden zich op zo'n 235 meter. Daardoor mogen de windmolens slechts 150 meter hoog zijn”, zegt gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V). Ook de wettelijke geluidsnormen zouden gehaald worden. De turbines beschikken over modules waar bij overschrijding van de normen alles automatisch wordt stilgelegd.

Vlaame overheid

Voor beide windmolens is ondertussen ook een corresponderende stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de Vlaamse overheid. Tijdens het openbaar onderzoek werden 933 bezwaren ingediend, voornamelijk over de impact van de molens op het leef- en woonklimaat op de plaatselijke ruimtelijke ordening. Enkele bewoners richtten een comité op om zich te verzetten tegen de komst van de windturbines. Ook het gemeentebestuur gaf een negatief advies.

Klacht indienen

“Net zoals bij de toekenning van de stedenbouwkundige vergunning bekijken we na het toekennen van de milieuvergunning op welke manier we klacht kunnen indienen. De windmolens zullen minder hoog zijn, maar wij zijn er toch geen voorstander van”, zegt burgemeester Toon Vancoillie (Open VLD).

De deputatie heeft begrip voor de aangehaalde bezwaren en opmerkingen, maar stelt vast dat de aanvraag voldoet aan de Vlaamse regelgeving en aan de vooropgestelde uitgangsprincipes.

“Met de bijkomende opgelegde hoogtebeperkingen blijft de hinder voor de omwonenden beperkt”, zegt Naeyaert.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio