Soedanees die aangehouden werd nabij het Brusselse Maximiliaanpark moet dan toch ons land niet verlaten

Soedanees die aangehouden werd nabij het Brusselse Maximiliaanpark moet dan toch ons land niet verlaten

Foto: BELGA

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beveelt “bij uiterst dringende noodzakelijkheid” de schorsing van een bevel om het grondgebied te verlaten dat werd afgeleverd aan een Soedanees.

Het gaat om een Soedanees die aangehouden werd in de buurt van het Brusselse Maximiliaanpark, zo meldt de Raad op zijn website. In zijn verzoekschrift stelde de vreemdeling dat hij afkomstig was uit Darfoer en dat hij deel uitmaakte van een etnie die bedreigd werd met genocide, dixit de Raad.

“Onmenselijke en vernederende behandelingen”

“Hij voerde tegen de bestreden beslissing aan dat een terugkeer naar Soedan hem zou blootstellen aan een risico op een behandeling die strijdig is met artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat onmenselijke en vernederende behandelingen verbiedt”, klinkt het.

De Belgische Staat voerde aan dat de betrokkene in Italië en Frankrijk, waar hij een asielaanvraag had ingediend, verbleven had. Aan die landen zou de ‘terugname’ van de betrokkene gevraagd worden, alvorens een eventuele terugleiding naar Soedan te plannen.

Maar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen stelt dat het niet duidelijk is of hij effectief een document zou krijgen waarmee hij naar Frankrijk of Italië kan. De Raad merkt ook op dat het bestuur toegeeft dat zijn verwijdering naar Soedan zal worden overwogen, indien een terugname door Italië of Frankrijk niet mogelijk is, zonder dat hiervoor een nieuwe beslissing nodig is.

“Op grond van wat voorafgaat besluit de Raad dat de beslissing een terugleiding van verzoeker naar Soedan mogelijk maakt, zonder dat werd onderzocht of deze terugleiding hem zou blootstellen aan foltering of aan onmenselijke of vernederende behandelingen, hoewel het bestuur op de hoogte was van de omstandigheid dat verzoeker een asielaanvraag had ingediend in Frankrijk.”

Actuele kwestie

De hele kwestie is momenteel zeer actueel. Zo is er politieke commotie rond de identificatiemissie uit Soedan omwille van het dictatoriaal regime in Khartoem en zijn reputatie op het vlak van de mensenrechten. Staatssecretaris Francken kwam met de Soedanese ambassade die missie overeen. Ze moet helpen met de identificatie van Soedanese transmigranten die zich onder meer in de buurt van het Brusselse Maximiliaanpak bevinden.

In de Kamer zei premier Charles Michel dinsdag dat de procedures bij de identificatiemissie uit Soedan verlopen conform het nationaal, Europees en internationaal recht. België is ook niet het enige land dat een dergelijke samenwerking heeft opgezet, zei de premier. De leden van de missie zijn volgens Michel gescreend en de migranten in kwestie kunnen een gesprek met de missie weigeren of weigeren te antwoorden, klonk het. Migranten die repercussies vrezen, kunnen een aanvraag indienen voor internationale bescherming, wat de uitwijzing opschort.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees