Het kraakdebat in de Gentse gemeenteraad in vijf citaten

Het kraakdebat in de Gentse gemeenteraad in vijf citaten

Foto: archief/PN

Gent - De gemeenteraad van Gent heeft dinsdag beslist een actieplan op te stellen om de problematiek van kraken aan te pakken. "Maar eerst moet duidelijk zijn wat de nieuwe kraakwet eigenlijk inhoudt. Want we hebben nog meer vragen dan antwoorden", zegt burgemeester Daniël Termont.

"We moeten daklozen helpen, maar niet door hen de tip te geven kraak maar een woning."

Het kraakdebat blijft voor hevige politieke spanning zorgen in Gent. In de gemeenteraad dinsdagavond werd het nog eens overgedaan. CD&V, N-VA en Vlaams Belang wilden van Daniël Termont een reactie op de verstrenging van de kraakwet. De wet is principieel goedgekeurd door de kamercommissie Justitie, maar is nog niet in werking.

Veli Yüksel (CD&V) vroeg van het stadsbestuur van Gent in de gemeenteraad dinsdagavond "een actieplan tegen kraken". Die vraag werd aangenomen.

Yüksel: "We hebben nood aan een plan om kraken in Gent tegen te gaan, met een duidelijke visie en concrete maatregelen, met een draaiboek voor politie en de andere diensten. Andermans woning bezetten valt niet goed te praten met Ja maar, er is leegstand. Dat moet bestreden worden met andere middelen. Het probleem van daklozen moet niet afgewenteld worden op de Gentenaars. Dat is onverantwoord. Dat moet gebeuren met opvanginitiatieven."

N-VA tradt Yüksel bij. "Wij doen in onze stad heel veel voor daklozen, en terecht. Het OCMW doet heel veel, er is opvang, vanalles en nog wat", zei Isabelle De Clercq. "Maar zeggen dat daklozen die geen woonst hebben maar een huis moeten kraken, dat lijkt me echt een brug te ver. We moeten daklozen helpen, maar niet door hen de tip te geven kraak maar een woning. Naar ons aanvoelen is het wetsvoorstel een goede basis om het aan te pakken."

"Wij zullen de wet uiteraard toepassen, zodra hij duidelijk is."

Termont antwoordde met een afgesproken antwoord, "namens het voltallige college". Het is geen geheim dat de drie Gentse coalitiepartijen niet op dezelfde lijn zitten in verband met kraken. Termont: "Ja, wij willen voltallig iets doen tegen het kraken. Wij zullen de wet uiteraard toepassen, zodra hij duidelijk is. Eens de wet goedgekeurd is zal ik met het parket en de politie overleggen over hoe we de wet zullen toepassen."

Het voorstel van Yüksel voor een "actieplan" werd goedgekeurd. Maar wat er in het actieplan moet komen, daar werd weinig over gezegd in de gemeenteraad. “Wij doen al veel. We zien toe op leegstaande panden, eigenaars krijgen tips tegen krakers, notarissen wordt gevraagd alert te zijn…”, zei Termont. “We zullen dat bundelen in een actieplan.”

De Gentse Open Vld bedankte Yüksel voor zijn voorstel voor een actieplan. "Nu kan de politie eindelijk kordaat optreden", zei fractieleider Sami Souguir. "Als Open Vld zijn wij tegen elke vorm van kraken, om welke reden dan ook. Maar het voorstel is wat voorbarig. De wet moet nog effectief goedgekeurd worden en in werking treden. De nieuwe wet vraagt om een nieuwe aanpak. Een actieplan tegen kraken lijkt ons alvast een meerwaarde."

"Acht dagen voor een uitzetting? Een zee van tijd. Dat moet sneller."

Daniël Termont sprak daarna "persoonlijk". "Ik heb meer vragen dan antwoorden na de tekst te lezen die goedgekeurd is in de commissie Justitie. Bewoonde of niet bewoonde woning: wie gaat dat vaststellen? Moet de politie dat vaststellen? Wat is een bewoonde woning? Stel: ja, de woning is bewoond. Wat moet de politie dan doen, die mensen opsluiten?"

"Wat als ze zich verzetten met geweld? Iemand opsluiten mag maximaal twaalf uur, terwijl de rechter acht dagen heeft om te reageren. Plus: acht dagen dat is een zee van tijd. Dat is een ramp voor wie dat tegenkomt. Dat zou korter moeten kunnen. Wie binnendringt in een bewoond huis, moet daar onmiddellijk uitgezet kunnen worden."

Termont benadrukte dat hij als burgemeester "totaal geen rol" heeft in de nieuwe tekst die is goedgekeurd. "De nieuwe wet spreekt niet over de bevoegdheid van de burgemeester, totaal niet. Ik zal met veel plezier mijn verantwoordelijkheid opnemen, maar ook in deze nieuwe wetgeving speelt de gemeenteraad of de burgemeester geen rol. Het is enkel de vrederechter of de procureur die bevoegd zijn. De politie heeft twee bazen, een bestuurlijke en een gerechtelijke. Ik ben de bestuurlijke. Dit is een gerechtelijke aangelegenheid, die niet bij de burgemeester zit."

"Je zou kunnen zeggen dat kraken van speculatief leegstaande panden een vorm van sociale actie is tegen speculatiepolitiek."

Een uitspraak van Groen zorgde in de gemeenteraad voor opschudding. Groen stemde mee voor het opmaken van een actieplan, maar gemeenteraadslid Dirk Holemans zei dat de nieuwe federale wet "weinig oplost". "Bijna niemand kraakt in deze stad voor zijn plezier. Soms is het binnen de huidige samenleving de enige optie die iemand rest. Wij zijn voor een genuanceerd standpunt. Kraken van bewoonde woningen moet te bestraffen zijn, uiteraard."

"Maar al te vaak zie je dat leegstaande panden jaren worden verwaarloosd en verloederen, vaak om speculatieve redenen. Schrijnend, als je ziet zo'n grote woonnood is in de stad. Je zou kunnen zeggen dat het kraken van dergelijke panden een vorm van sociale actie is tegen de speculatiepolitiek van bepaalde vastgoedvenootschappen."

N-VA reageerde laconiek. "Hoe kan een kraker weten dat een pand om speculatieve redenen leegstaat? Het is toch duidelijker om te kijken of het eigendom is van iemand anders of niet? Is dat zo, dan kom je daar gewoon niet aan." Yuksel: "Er is geen verschil tussen goede en slechte krakers. Er is een verschil in gevolgen en impact, dat klopt. Maar er is geen enkel excuus meer om in Gent niet op te treden."

Groen ijvert voor een 'taskforce woonrecht' in Gent. "Daarmee kan de stad nog meer doen om samen met de hulpverleners de meest kwetsbare groepen op de woonmarkt te helpen. Overigens, ik hoop dat iedereen die hier zegt dat kraken een schande is, even hard opkomt voor degenen die het moeilijk hebben op de woonmarkt. Want zonder extra inspanningen van de Vlaamse regering om extra sociale woningen te bouwen zullen we er niet komen. Het financieringsmodel voor sociale woningen kraakt."

"Jongens, jongens, jongens. Einde repliek wat mij betreft."

Het debat verschoof daarop meteen naar sociale media, waar een hevige discussie uitbrak tussen verschillende politici. Burgemeester Daniël Termont ging, terwijl de gemeenteraad nog bezig was, fors in de clinch met Peter Dedecker (N-VA) en Egbert Lachaert (Open Vld), die beiden niet in de gemeenteraad in Gent zetelen maar meteen kritiek uitten op berichten uit de raad.

Hallo!? Politie moet helemaal niet wachten op rechter. De excuses zijn op, Daniel twitterde Lachaert. De Decker verweet Temont opnieuw verstoppertje te spelen, nadat hij eerder aanpak kraken 'hardvochtig' noemde en sommige kraken goedpraat... Termont beschuldigde De Decker dan weer van "leugens".

Enkele nijdige tweets heen en weer later sloot Termont af met Jongens, jongens, jongens. Ik stel voor dat u eens een cursus "politieke opleiding" volgt. Einde repliek wat mij betreft.

Wie het volledige debat in de gemeenteraad van 26 september zelf wil herbeluisteren, kan dat hier vanaf 1u11.

 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio