Koopkracht stijgt, hogere energielening en ‘goed’ nieuws voor dronken fietsers: dit verandert op 1 oktober

Koopkracht stijgt, hogere energielening en ‘goed’ nieuws voor dronken fietsers: dit verandert op 1 oktober

Foto: Yorick Jansens

Dronken fietsers verliezen niet verplicht hun autorijbewijs, de koopkracht stijgt en de energielening wordt uitgebreid. Ziedaar enkele van de maatregelen die ingaan op 1 oktober. Maar er is meer.

Koopkracht stijgt

Ruim 420.000 bedienden in meer dan 50.000 bedrijven krijgen een koopkrachtstijging van 1,1 procent. Vakbonden en werkgevers bereikten hierover begin juni een akkoord, en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) bevestigt de koopkrachtstijging.

Het akkoord omvat een loonsverhoging met 1,1 procent vanaf 1 oktober, maar de werkgever kan ook kiezen voor een andere, gelijkwaardige koopkrachtstijging. In dat geval moet er wel ten laatste tegen 30 september een akkoord gevonden worden met de syndicale delegatie binnen het bedrijf.

De stijging betreft het aanvullend paritair comité voor bedienden PC 200, het grootste paritair comité.

Energielening uitgebreid

De Vlaamse energielening wordt uitgebreid, aldus het Vlaams energieagentschap. Voortaan kan maximaal 15.000 euro worden geleend, in plaats van 10.000 euro nu. Daarnaast bedraagt de periode waarbinnen de lening moet worden terugbetaald, nu acht jaar in plaats van vijf jaar. Voor de sociale doelgroep en verenigingen wordt die periode tien jaar.

Wie energiebesparende werken uitvoert, komt in aanmerking voor een energielening. Dat kan voor een investering in isolatie, nieuwe ramen, een nieuwe verwarmingsinstallatie of zonnepanelen. Voor de algemene doelgroep bedraagt de intrest 2 procent. Die groep kan nog tot eind 2018 een energielening afsluiten.

Wie behoort tot de sociale doelgroep, zoals de beschermde afnemers, gezinnen die een verhoogde tegemoetkoming krijgen van het ziektefonds en gezinnen met een laag inkomen, kan een energielening renteloos afsluiten. Ook voor die doelgroep is het bedrag verhoogd naar 15.000 euro. De afbetaling kan over tien jaar tijd. Ook na 1 januari 2019 blijft de lening bestaan voor deze doelgroep.

De Energiehuizen kunnen daarnaast nu ook aan niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen lenen, zoals scholen, ziekenhuizen en vzw’s. Voor hen bedraagt de intrest 1 procent, met een looptijd van tien jaar. Ook kunnen zij maximaal 15.000 euro ontlenen.

Thuisverpleging

Thuisverpleegkundigen moeten voortaan de identiteit van hun patiënt controleren bij elk patiëntencontact als ze de elektronische derdebetalersregeling toepassen. Bij de derdebetalersregeling betaalt de patiënt enkel het zogenaamde remgeld (wat niet wordt terugbetaald door het ziekenfonds, red.), de rest van de factuur wordt rechtstreeks met het ziekenfonds geregeld. Volgens minister van Volksgezondheid Maggie De Block gaat het om een “administratieve vereenvoudiging”.

De maatregel zal volgens het RIZIV leiden tot een administratieve vereenvoudiging en een efficiëntere samenwerking tussen de zorgverleners en de ziekenfondsen. Ook eventuele fraude van zorgverleners en patiënten zal op die manier voorkomen kunnen worden, aldus het RIZIV.

Er is geen enkele testperiode voorzien, wat de gezondheidswerkers verontrust. De federaties zijn verontrust over technische problemen die de afgelopen dagen zich voordeden, vooral gelinkt zijn aan het feit dat de apparatuur en informaticamateriaal voor het lezen van de identiteitskaart niet beschikbaar waren en min of meer operationeel zijn eind augustus. Het RIZIV onderstreept wel dat oplossingen voorgesteld zijn op de website.

De verplichting om de identiteit van de patiënt te controleren bij toepassing van de elektronische derdebetalersregeling is een wettelijke maatregel van 2014. De thuisverpleegkundigen zijn de eerste categorie zorgverleners die deze maatregel zullen toepassen, aldus het RIZIV. Vanaf 2018 zal de verplichting uitgebreid worden naar andere categorieën zorgverleners.

De identificatie zal in regel gebeuren door een elektronische lezing van de identiteitskaart. Ook elektronische vreemdelingenkaarten, geldige ISI+-kaarten - bijvoorbeeld voor kinderen van minder dan 12 jaar die nog geen geldige identiteitskaart hebben - komen in aanmerking, net als een geldig attest van de sociaal verzekerde afgeleverd door een ziekenfonds.

Dronken fietsers

Rechters zijn niet meer verplicht het autorijbewijs van dronken fietsers in te trekken. Fietsers die in beschonken toestand door een agent worden betrapt, riskeerden tot nu toe naast een fikse geldboete ook de intrekking van hun autorijbewijs. Door een nieuwe wet is de rechter niet langer verplicht het rijbewijs in te trekken. De mogelijkheid blijft wel bestaan.

Karel Van Eetvelt verhuist

Vanaf 1 oktober is Karel Van Eetvelt de nieuwe CEO van bankenfederatie Febelfin. Van Eetvelt verlaat Unizo, waar hij meer dan 12 jaar aan de slag was als gedelegeerd bestuurder.

De 51-jarige Van Eetvelt moet van de bankenfederatie “een toekomstgerichte organisatie” maken, zo klonk het bij zijn voorstelling. “De financiële sector staat voor grote uitdagingen en veranderingsprocessen. De organisatie zal meer dan ooit klaar moeten staan om de sector daarin bij te staan en een omgevingskader te creëren dat een duurzame toekomst mogelijk maakt”, aldus Febelfin.

Chronische ziekte

Patiënten die lijden aan een chronische ziekte, kunnen een zogenaamde referentieapotheker, vergelijkbaar met de huisarts, inschakelen. Zo’n apotheker volgt de behandelingen van de patiënt op en waakt over een juiste inname van de medicijnen. Andere taken van deze apotheker worden een compleet medicatieschema opstellen, een persoonlijke en aangepaste begeleiding en samenwerking met de dokters en andere zorgverleners.

De patiënt die zo’n referentieapotheker wil, moet een conventie tekenen. Op die manier geeft de patiënt de apotheker toestemming om zijn farmaceutische zorgen op te volgen en zijn gezondheidsgegevens uit de e-Health Consent te delen.

De apotheker krijgt hiervoor een forfaitair honorarium van 31,8 euro per jaar per patiënt. Dat bedrag wordt enkel aangerekend aan de mutualiteit.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees