Skelet van aangespoelde walvis opgehangen in Sint-Baafskathedraal

Gent - In de Sint-Baafskathedraal in Gent is maandag het skelet van de vinvis Leo opgehangen. De walvis spoelde twee jaar geleden aan in de Gentse haven en wordt voor een project ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de UGent een half jaar in de kathedraal tentoongesteld.

Op 9 november 2015 meerde in de haven een schip aan met op de bulbsteven een vinvis. Het dier was pas één jaar oud maar al twaalf meter lang en ongeveer 25 ton zwaar. Na twee jaar wetenschappelijk werk aan het skelet is het maandag verhuisd naar de Sint-Baafskathedraal.

De vinvis kreeg de naam Leo, naar de heilige van de dag dat hij aanspoelde. Voor een project 'Out of the Box', waarmee de UGent haar collectie wil tonen aan de wereld, wordt Leo voor een half jaar in de Sint-Baafskathedraal opgehangen. Maandag werd de vinvis in drie stukken de kathedraal binnen gereden en met stalen kabels opgehangen, helemaal achteraan in de rondgang.

Oude Testament

"Het gaat om een walvis. Dat is een referentie naar het verhaal van Jona uit het Oude Testament", zegt Ludo Collin, rector van de Sint-Baafskathedraal. "Jona was een profeet die een opdracht kreeg om Nineve te bekeren. Hij vertrok met zijn boot, maar werd verzwolgen door de zee en opgeslokt door een walvis."

"Jona overleefde drie dagen in de walvis en werd dan door het dier uitgespuwd op de kust van Nineve. Dat is een verhaal dat ook als een voorafbeelding wordt gezien voor de verrijzenis van Christus, die ook drie dagen in het graf lag en dan is verrezen. Dat kan je dus in die zin kaderen."

"In een aantal oude kathedralen hangen ook al beenderen of stukken van walvissen. Toen in de Middeleeuwen een walvis aanspoelde zag men dat als een teken van onheil. Om dat onheil af te zweren werd de walvis opgehangen in de kerk."

Kritiek

Schrik voor negatieve reacties heeft Collin niet. "Of je iets doet of niets doet, er zijn altijd mensen die negatieve kritiek hebben. Daar stoor ik mij eigenlijk niet meer aan. Ik vind het bemlangrijk dat de kathedraal naast haar hoofdfunctie als liturgische ruimte toch ook openstaat voor wat er maatschappelijk aan de hand is."

"Er was in de kathedraal al de tentoonstelling van Sint-Jan. Daarop is toen ook veel kritiek gekomen. Maar ook heel veel goede reacties. Dit is ook zo'n initiatief waarmee we willen tonen dat we een zekere vorm van dankbaarheid en fierheid hebben op de Gentse universiteit en het wetenschappelijk werk dat hier gepresteerd wordt. De unief participeert ook mee in de restauratie van het Lam Gods."

"Het doet ook nadenken wat de link is tussen geloof en wetenschap en tussen geloof in kunst. In het voorjaar plannen we hier in de kathedraal een evenement over, om samen na te denken, onder de ribben van Leo."

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees