Bouwvergunning voor busdraaipunt op parking Zoniënwoudlaan

Zes jaar konden lijnbussen niet draaien, nu is er eindelijk een oplossing

Beersel / Alsemberg -

Zes jaar na het verdwijnen van de busterminus op het Winderickxplein in Alsemberg, is er een definitieve oplossing. Op de parking langs de Zoniënwoudlaan komt een busdraaipunt. De gemeente hoopt dat de werken in de lente kunnen starten.

Het Alsembergse dorpscentrum zal na jaren opnieuw een busterminus hebben. Tot 2011 was er een op het Winderickxplein, maar die werd opgedoekt toen er grote werkzaamheden van start gingen. Omdat het plein uiteindelijk verkeersvrij werd, was een terugkeer uitgesloten.

Stil langs de straat

Een tijdje stonden de bussen dan maar stil langs de Zoniënwoudlaan, wat voor verkeersonveilige toestanden zorgde. Uiteindelijk werd er een wachtplaats georganiseerd op de begraafplaats van Sint-Genesius-Rode, een kleine kilometer verderop. Heel gelukkig was het Rodense gemeentebestuur daarmee niet, maar zelfs na bemiddeling door het Vlaams Gewest, bleek er geen andere tijdelijke oplossing mogelijk.

Busdraaipunt

Al enkele jaren werd er een definitieve oplossing in het vooruitzicht gesteld in de vorm van een busdraaipunt op de parking van het intussen ongebruikte voetbalveld langs de Zoniënwoudlaan. Het dossier is uiteindelijk rond geraakt. De bouwvergunning is afgeleverd, en er is nu een akkoord met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De gemeente hoopt dat de werken in de lente van volgend jaar van start kunnen gaan. Reizigers die in Alsmberg afstappen voor een overstap op een andere lijn, zullen niet langer naar Sint-Genesius-Rode moeten wandelen.

35.000 euro

“Omdat vervoersmaatschappij De Lijn vragende partij was voor het busdraaipunt, betaalt 72 procent van het draaipunt. Wij nemen de resterende 28 procent voor onze rekening. Dat komt neer op 35.000 van het totaalbedrag van 125.000 euro, btw niet inbegrepen. Onder de parking komt er nog een bufferbekken, waarvan de aanleg wordt geraamd op 56.000 euro. Dat bedrag komt via Farys uit de gemeentekas. Samengeteld maakt dat dat de gemeente en het gewest elk ongeveer 90.000 euro moeten uittrekken.”

Frituur

Op de parking gaat er een en ander veranderen. “Frituur Smulplezier verhuist van de achterkant van de parking naar de straatzijde. Behalve het draaipunt komen er ook nog twee parkeerplaatsen voor wachtende bussen”, verduidelijkt de burgemeester. “De bedoeling was dat het draaipunt in klinkerstenen zouden worden aangelegd. Maar De Lijn gaf de voorkeur aan asfalt, omdat klinkers door de draaibeweging van de bussen los zouden komen te liggen. Omdat er gewerkt wordt met asfalt, moest er gedacht worden aan de waterhuishouding. Daarvoor was extra studiewerk nodig, waardoor het wat langer heeft geduurd vooraleer het dossier rond was.”

Rotonde

Voor de oplossing van het busprobleem, lagen ook enkele andere mogelijkheden op tafel. “Er was vroeger sprake van een rotonde op het kruispunt wat verderop. Maar tellingen hebben aangetoond dat een rotonde zou leiden tot stilstand verkeer”, weet burgemeester Vandaele. “Een andere optie was een deel van een van de parkings van meubelwinkel Vastiau-Godeau. Maar daarvoor moest een onteigeningsprocedure opgestart worden, terwijl de parking langs de Zoniënwoudlaan al gemeente-eigendom was.”

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio