Half jaar vertraging voor uitgraven van de Reep in Gent

Een beeld van de werf aan de Reep eind augustus: nog veel werk vooraleer de grond weggegraven kan worden. Foto: archief/dvh

Gent - Het openleggen en vernieuwen van de historische samenvloeiing van de Schelde en de Leie aan de Reep in Gent zal pas na de zomer van 2018 klaar zijn, een half jaar later dan gepland. Dat meldt het agentschap Waterwegen en Zeekanaal. "Het blijkt complexer dan verwacht."

De werken aan de Reep begonnen in november 2016, na jaren van aankondigingen en studiewerk. Begin 2018 moesten de Schelde en de Leie nabij de Reep er opnieuw samenvloeien, zoals het was voor de Reep gedempt werd in de jaren '60 om te dienen als parking.

Deze zomer bleek echter al dat de klus ingewikkelder was dan voorzien. Vooral de oude kaaimuren, die zo veel mogelijk gerestaureerd moeten worden, maar al vijftig jaar onder de grond zitten, blijken een harde noot om te kraken. “De overschakeling naar de andere kant zal voor iets later zijn", klonkt het in augustus. "De stabiliteit van een van de oude kaaimuren bleek niet meer te garanderen." 

“We werken dicht tegen historische gebouwen en huizen”, zei het agentschap W&Z in augustus aan De Gentenaar. “Damplanken in de grond slaan, veroorzaakt veel trillingen. Dat kan hier echt niet. We moeten dus alternatieven zoeken. Maar er mag zeker niets fout lopen. Voor elke nieuwe techniek moet de aannemer daarom eerst het nodige studie- en rekenwerk doen. Dat neemt helaas tijd in beslag.”

Vertraging

Donderdag laat het agentschap Waterwegen en Zeekanaal met een persbericht officieel weten dat de werken vertraging oplopen. "Volgens de huidige planning worden alle werken na de zomer van 2018 afgerond", klinkt het.

"Op voorhand is grondig bestudeerd welke technieken daar het beste voor gebruikt konden worden. De resultaten werden vastgelegd in een voorontwerp. Vooraleer de aannemer op terrein van start kon met de werken, voerde hij nog een technische uitvoeringsstudie uit om dit voorontwerp verder te verfijnen."

"Deze studie verliep omwille van vele randvoorwaarden en de praktijk op terrein erg moeilijk. Enkele technische aanpassingen aan het ontwerp bleken noodzakelijk. Ook de planning en de fasering wordt hierdoor aangepast. Zo wordt eerst de kant van de Reep gestabiliseerd in plaats van de kant van de Bisdomkaai."

"De afwerking van de Bisdomkaai loopt hierdoor lichte vertraging op. Momenteel voorziet de aannemer om alle werken aan de kant van de Bisdomkaai in het voorjaar van 2018 te beëindigen. Eenmaal de stabilisatie- en wegeniswerken aan de kant van de Bisdomkaai klaar zijn, wordt de werfzone aan de kant van de Reep opgestart."

"Aan deze kant moeten nog wegenis- en rioleringswerken uitgevoerd worden. De stabilisatie van de kaaimuren is tegen dan al achter de rug. Het verkeer verloopt tijdens deze fase  langs de kant van de Bisdomkaai. Na deze werken volgt nog het uitgraven van de grond tussen beide kaaimuren."

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio