Enquête bij 1.565 Gentenaars: voelt u zich veilig in uw stad?

Enquête: Eén op de vijf Gentenaars durft amper buiten als het donker is

Enquête: Eén op de vijf Gentenaars durft amper buiten als het donker is

Objectief gezien wordt Gent steeds veiliger. Maar een veiligheidsgevoel is ook subjectief. Daarom vroegen we aan 1.565 Gentenaars zelf hoe veilig ze zich voelen. Foto: De Gentenaar

Gent - Volgens officiële politiecijfers wordt Gent elk jaar wat veiliger. Maar voelt de Gentenaar zich ook veilig? Redelijk, blijkt uit een bevraging bij 1.565 Gentenaars. De stad krijgt een 7,1 op 10. Toch zegt één op de vijf Gentenaars amper buiten te durven komen als het donker is. De helft van de stad wil dat er meer wordt geïnvesteerd in veiligheid.

De Gentenaars geven het veiligheidsgevoel in hun stad een 7,1 op 10. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksbureau iVox voor Het Nieuwsblad/De Gentenaar, waarvoor 1.565 Gentenaars via een representatieve steekproef werden ondervraagd. De resultaten werden gewogen naar leeftijd en geslacht.

In de buurgemeenten van Gent voelen de inwoners zich veiliger: De Pinte en Sint-Martens-Latem krijgen een sterke 7,9 op 10 van hun inwoners. Lochristi haalt 7,6 op 10.

Maar als centrumstad scoort Gent redelijk goed. De Bruggelingen, Leuvenaars en Mechelaars voelen zich nog meer op hun gemak en geven een 7,5 of 7,4. Antwerpen (6,6) en de andere Vlaamse centrumsteden scoren gelijk of lager dan Gent.

Elk jaar veiliger

Hoe veilig is Gent? Eerst de cijfers. Objectief gezien wordt Gent, net zoals Vlaanderen, jaar na jaar veiliger. Dat tonen de criminaliteitsstatistieken van de federale politie. In 2009 werden 37.000 criminele feiten geregistreerd in Gent. Vorig jaar 32.700. In de jaren 2011 en 2012 telde de politie in Gent telkens meer dan 2.200 inbraken in woningen. Vorig jaar waren dat er 1.624.

Bovendien wordt tegen drugs bijvoorbeeld vandaag veel zwaarder ingegrepen in Gent dan tien jaar geleden. Dat zorgt voor meer geregistreerde criminaliteit, maar eigenlijk voor een veiligere stad.

Maar: als we het aantal woninginbraken in Gent in 2016 uitzetten per 100 woongelegenheden, dan scoort geen enkele Vlaamse centrumstad zo slecht: 1,21 keer per 100 adressen. Ook bij het aantal diefstallen en afpersingen per 100 inwoners moest Gent in 2016 enkel Leuven laten voorgaan.

Donker

Een veiligheidsgevoel is echter ook grotendeels subjectief. Daarom vroegen we de Gentenaars zelf hoe veilig ze zich voelen. En dat blijkt mee te vallen. Twee op de drie Gentenaars (62 procent) antwoordt “neen” op de vraag of ze zich soms onveilig voelen in hun stad. Eén op de drie (31 procent) zegt van wel.

Er blijkt wel een grote groep Gentenaars te zijn die zich ’s avonds in het donker niet veilig voelen op straat: 22 procent van de ondervraagden gaat akoord met de stelling Als het donker is, probeer ik zo weinig mogelijk buiten te komen in mijn gemeente/stad omwille van de veiligheid. In Antwerpen, Genk en Hasselt is dat zelfs ongeveer 30 procent. Sint-Niklaas (39 procent) en Oostende (49 procent) scoren nog veel slechter.

Een op de vijf Gentenaars (19 procent) vindt dat ook dat er plekken zijn in de stad waar je best niet komt voor je eigen veiligheid. Op de vraag of het veilig is om uw kinderen in Gent alleen naar de bakker te sturen, antwoordt 14,8 procent “neen”. En eén op de vijf Gentenaars (20 procent) zegt al slachtoffer te zijn geweest van diefstal of geweld.

De helft van de Gentenaars vindt dat de criminaliteit en kleine overlast in de stad goed worden aangepakt. Slechts 22 procent noemt de aanpak slecht. Toch vindt 56 procent dat er meer geïnvesteerd moet worden in veiligheid. En slechts 13 procent van de Gentenaars vindt dat er genoeg politieagenten op straat lopen zodat hij of zij zich veilig kan voelen.

Terrorisme is geen groot thema bij de Gentenaars: slechts 4 procent van de ondervraagden geeft aan dat men op zijn hoede is voor een aanslag in Gent. Dit piekt overigens in geen enkele centrumstad boven de 7 procent (Antwerpen en Oostende).

Subjectieve onveiligheidsgevoel

De vragenreeks werd door onderzoeksbureau iVox gesteld aan 65.000 Vlamingen. De resultaten werden door de redactie van Het Nieuwsblad/De Gentenaar samen verwerkt met enkele van de de criminaliteitscijfers van de lokale politiediensten (inbraken, diefstallen, vandalisme,...) en afgewogen tegen het aantal woningen of het aantal inwoners. Dit alles werd gebundeld in een score op tien.

Gent komt met een 4,8 op 10 uit de berekening. Dit zijn de scores van alle centrumsteden:

 • Leuven 6,1
 • Brugge 6,1
 • Mechelen 5,9
 • Kortrijk 5,8
 • Roeselare 5,6
 • Sint-Niklaas 5,4
 • Oostende 5,1
 • Gent 4,8
 • Aalst 4,7
 • Hasselt 4,6
 • Genk 4,5
 • Antwerpen 4,5
 • Turnhout 4,0

Heel veel inspanningen van overheden en politiekorpsen ten spijt, blijft het subjectieve onveiligheidsgevoel bij de Vlamingen een niet te onderschatten factor.

“Economisch moeilijke tijden, een onberekenbare president in de Verenigde Staten, terreurdreiging, de Vlaming die zich van file naar file sleept. Alle elementen die het subjectieve onveiligheidsgevoel versterken, staan momenteel in het rood”, zegt criminoloog Brice De Ruyver. “Dat een stad als Turnhout bijvoorbeeld maar een eindscore van vier op tien haalt, verwondert mij. Turnhout is een stad waar veel inspanningen worden geleverd, waar de politie hard werkt rond bewustmaking. Om maar te zeggen: je moet voorzichtig zijn met cijfers."

Subjectieve onveiligheid dekt volgens De Ruyver een zodanig brede lading dat die nog weinig met echte criminaliteit te maken heeft. “Onderschat de impact van verkeersoverlast niet”, zegt hij. “Kijk ook naar de samenstelling van de bevolking in een gemeente, de werkloosheidsgraad, het percentage inwoners met een migratieachtergrond, de kwaliteit van de leefomgeving. In een gemeente waar de gemiddelde leeftijd relatief hoog is, zal het onveiligheidsgevoel toenemen. Waarom? Ouderen maken zich meer zorgen over de toekomst van hen die hen lief zijn.”

Militairen

Burgemeester Daniël Termont (sp.a) zegt "relatief tevreden" te zijn met de Gentse resultaten. "We scoren vrij goed, zeker ten opzichte van de andere centrumsteden. Het bevestigt wat we weten: jaar na jaar worden de criminaliteitscijfers beter. Een score van 7,1 op 10 voor het veiligheidsgevoel is absoluut niet slecht."

Gent scoort minder dan Leuven en Brugge, maar heeft een beter veiligheidsgevoel dan het dubbel zo grote Antwerpen. Termont: "Je ziet het verschil. Daar zet men meer in op militaire aanwezigheid en wapens op straat. In Gent zetten we meer in op mensen op straat te krijgen om met de mensen te praten: straathoekwerkers, burgers, jeugdwerkers... Ik kan het niet met 100 procent zekerheid zeggen, maar ik denk dat dit beleid zijn vruchten afwerpt."

"Kijk naar de steden die goed scoren. Brugge, Leuven en Gent hebben alle drie een socialistische burgemeester. En in Mechelen werkt Bart Somers (Open Vld) op dezelfde lijn zoals wij. Steden die meer inzetten op preventie scoren goed."

"Onaanvaardbaar"

De Gentenaars lijken wel aan te geven dat ze meer agenten op straat willen. Termont maakte vorig jaar geld vrij voor 30 extra politieagenten, maar verwijst vooral naar de federale overheid. "De lokale politiezones worden te zwaar belast. Een aantal taken zouden we moeten kunnen afstaan, zoals paleiswacht en het begeleiden van gevangenen naar de rechtbank."

"Er ligt nu zelfs een ontwerp op tafel waarmee de lokale politiezones verplicht worden om politiemensen te leveren aan de federale politie. Er worden zelfs boetes aangekondigd als de zones dat weigeren. Ik protesteer daar zwaar tegen. Dat betekent dat tot tien procent van onze capaciteit ter beschikking zou moeten staan van het federale niveau. Onaanvaardbaar."

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio