Lees mee: Dit is de officiële enquête over het Gentse circulatieplan

Lees mee: Dit is de officiële enquête over het Gentse circulatieplan

Foto: archief/fvv

Gent - "Vind je het circulatieplan in het algemeen (g)een goede zaak voor Gent als stad?" Dat is de eerste vraag van een twintig pagina's tellende enquête die deze maand is rondgestuurd naar 4.000 Gentenaars. Het is een van de onderdelen van de eerste grote evaluatie van het veelbesproken circulatieplan.

Bij de Gentse bevolking loopt momenteel een grootschalige enquête over het circulatieplan. Het plan was deze week net zes maanden in voegen, maar een eerste groot evaluatiemoment is voorzien voor februari.

Om de mening van de inwoners van Gent in te schatten lanceerde het Mobiliteitsbedrijf een enquête, een steekproef bij 4.000 Gentenaars. De bedoeling is om een representatief staal van de Gentenaars te ondervragen, gewogen naar leeftijd en woonplaats.

Het externe bureau Ipsos bezorgde de voorbije weken 4.000 Gentenaars tussen 16 tot 80 jaar oud een vragenlijst waarbij ze stellingen moeten beoordelen en hun bevindingen kort kunnen weergeven. De vragen werden vastgelegd door de Stad.

Enkele voorbeelden:

Vraag 2.1. Vind je het circulatieplan in het algemeen (g)een goede zaak voor Gent als stad? (Duid slechts 1 antwoord aan)

?1 Helemaal geen goede zaak
?2 Geen goede zaak
?3 Een goede zaak
?4 Een zeer goede zaak
?5 Geen mening

Vraag 2.2. Wat is volgens jou het belangrijkste pluspunt van het circulatieplan?
(Indien geen pluspunt, schrijf 'geen' in onderstaand tekstveld)

Vraag 2.3. Wat is volgens jou het belangrijkste minpunt van het circulatieplan?
(Indien geen minpunt, schrijf 'geen' in onderstaand tekstveld)

Vraag 3.6. Is de tijd die je aflegt naar je werk/school gewijzigd na de invoering van het circulatieplan?

Vraag 3.13. Je hebt na 3 april 2017 een of meerdere verplaatsingen gemaakt van of naar een plaats binnen de Gentse stadsring (R40). Hoe heb je je dan telkens verplaatst voor de volgende doel(en) van je verplaatsing(en)?

Overgestapt

Via de enquête wordt ook de nieuwe modal shift in kaart gebracht, het aandeel Gentenaars dat is overgestapt van de wagen naar de fiets of de bus, en waarom ze dat deden: voor het werk, naar school, in de vrije tijd...?

Een voorbeeld:

Vraag 3.2. Is de manier waarop je je naar je werk/school begeeft veranderd na de invoering van het circulatieplan (3 april 2017)?

Er zitten ook vragen in die specifiek gericht zijn op het voetgangersgebied of de woonwijken. Zoals:

Vraag 4.2. De verkeersleefbaarheid in de buurt waar ik woon is na de invoering van het circulatieplan (na 3 april 2017) … (Duid slechts 1 antwoord aan)

?1 Duidelijk verbeterd
?2 (eerder) gelijk gebleven
?3 Duidelijk slechter geworden

Vraag 5.5. In de winkelstraten Lange Munt, Donkersteeg, Mageleinstraat en de Koestraat zijn fietsen, brommers en (vracht)wagens met vergunning verboden tussen 11u en 18u. Vind je dit een goede zaak? (Meerdere opties mogelijk)

?1 Ja, ik vind dat deze winkelwandelstraten enkel voor voetgangers zijn.
?2 Ja, ik ervaar dat het nu veiliger is in de winkelwandelstraten.
?3 Neen, want de fietsers moeten nu meer omrijden.
?4 Neen, de fietsers rijden nog altijd door de winkelstraten.
?5 Neen, er rijden nog steeds wagens, vrachtwagens of brommers door de winkelstraten.
?6 Neen, mensen kunnen in deze straat niet meer opgepikt of afgehaald worden tussen 11u en 18u.
?7 Neen, nu kunnen de eigenaars in deze straten niet meer met de fiets, wagen, vrachtwagen of brommer tot hun deur rijden tussen 11u en 18u.

De laatste vraag van de enquête is: Welke veranderingen aan het circulatieplan stel je voor?

De helft van de enquêtes ging naar Gentenaars die binnen de R40 wonen, de andere helft naar buiten de R40. “De bevraging zal uiteindelijk representatieve resultaten leveren voor de gehele stad”, klinkt het bij het kabinet van mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). De resultaten zijn pas voor februari 2018, wanneer een grotere evaluatie van het circulatieplan op de agenda staat.

Dit is de volledige vragenlijst, zoals hij werd rondgestuurd:

En dit was de opdracht voor de enquête:

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio