Vlaamse leerkrachten bij best betaalde ter wereld, maar hun loon valt in het niets bij dat van hun Luxemburgse collega’s

Vlaamse leerkrachten bij best betaalde ter wereld, maar hun loon valt in het niets bij dat van hun Luxemburgse collega’s

(themabeeld) Foto: shutterstock

Bent u een leerkracht in ons land? Dan heeft u geluk. In vergelijking met uw buitenlandse collega’s verdient u goed uw boterham. Zeker als u in Vlaanderen aan de slag bent, want dan verdien je nog vijf tot zeven procent meer dan je Franstalige collega’s, zo blijkt uit een nieuw rapport van de OESO. Al nemen we het u niet kwalijk als u na het lezen van dit artikel overweegt om naar Luxemburg te verhuizen.

41.825 euro. Dat is het gemiddelde jaarlijkse brutoloon van Franstalige leerkrachten in het lager onderwijs. In Vlaanderen is dat 44.176 euro, zo blijkt uit een onderzoek van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) dat naar aanleiding van de Dag van de Leerkracht van afgelopen vrijdag de lonen van leerkrachten in meer dan 30 landen vergeleek. In het secundair onderwijs is dat respectievelijk 40.957 en 43.063 euro (lagere cyclus) en 52.204 en 55.746 euro (hogere cyclus).

Ons land is daarmee een van de beste leerlingen van de klas. Zo liggen de gemiddelde lonen in pakweg Frankrijk (32.494 euro) en Italië (29.609 euro) een pak lager. Duitsland scoort dan weer erg goed met 55.394 euro, maar dé absolute primus is Luxemburg. Daar hebben leerkrachten een gemiddeld jaarlijks brutoloon van liefst 81.291 euro.

“Aangezien verloning en werkomstandigheden de belangrijkste factoren zijn om goede leerkrachten aan te trekken én te houden, moeten beleidsmakers goed nadenken over hoeveel ze leerkrachten betalen”, staat in het rapport. “Goede leerkrachten staan voor goed onderwijs.”

Uiteraard stijgen de lonen naarmate iemand langer in dienst is. Na vijftien jaar dienst verdien je in België gemiddeld tussen de 25 en de 40 procent meer. Zeker in de hogere cyclus van het secundair onderwijs gaat het loon sneller de hoogte in.

Kleuterjuffen moeten het tot slot stellen met 78 procent van het loon van mensen met een hogeschool- of universiteitsdiploma.

Problemen

Het feit dat leerkrachten in Vlaanderen meer verdienen dan hun Franstalige collega’s kan problemen veroorzaken, zegt Joseph Thonon van ACOD Onderwijs. “Zo wordt het bijvoorbeeld moeilijker om Nederlandse leerkrachten te vinden die les willen geven in Wallonië.”

Corrigeer

MEER NIEUWS