Akkoord over naam en belastingen in nieuwe fusiestad

Akkoord over naam en belastingen in nieuwe fusiestad

De burgemeesters Jan Vermeulen van Deinze en Johan Cornelis van Nevele, de schepenen Bruno Dhaenens, Norbert De Mey, Trees Van Hove, Bart Van Thuyne en Tony De Neve en OCMW-voorzitster Conny De Spiegelaere en collega-OCMW voorzitter Jan Pauwels van Nevele en de schepenen Marleen Vanlerberghe en Freddy Bertin zien de fusie met vertrouwen tegemoet. Foto: jdv

Deinze / Nevele -

Het stadsbestuur van Deinze en het gemeentebestuur van Nevele hebben een overeenstemming bereikt over de naam van de nieuwe fusiegemeente. Dat wordt zoals verwacht Deinze.

Daarnaast is er een akkoord over de straatnamen, waar welke dienstverlening zal zijn aan de burger en de belastingtarieven. De definitieve beslissing over de fusie wordt genomen in de beide gemeenteraden in december.

“De naam van de fusiestad wordt Deinze”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Het Land van Nevele en niet 't Land van Nevele zal gebruikt worden als baseline voor onder andere het nieuw toeristisch product”, vult burgemeester Johan Cornelis (CD&V) van Nevele aan

“De keuze van Deinze als naam wordt mee ingegeven door de nadruk die we willen leggen op de identiteit van de deelgemeenten. De meeste inwoners van de beide gemeenten vereenzelvigen zich eerst met hun deelgemeente, nadien pas met hun gemeente”, klinkt het.

Laagste tarief

“Voor de belastingen zullen we telkens de laagste aanslagvoet hanteren die nu geldt in een van de beide gemeenten. Zo zal de aanvullende personenbelasting in de fusiegemeente 7,20 procent bedragen, het tarief van Nevele. In Deinze bedraagt dit nu nog 7,70 procent. Dit betekent dat de belasting voor Deinzenaars met 0,50 procentpunt daalt en die van Nevele gelijk blijft.”

“Het tarief van de onroerende voorheffing wordt 1.100, het huidige tarief van Deinze. In Nevele bedraagt die nu nog 1.575. En de algemene gemeentebelasting die Nevele heft voor gezinnen en bedrijven wordt geschrapt. Voor een gezin bedraagt die jaarlijks 50 euro, voor bedrijven zijn er tarieven van 372 euro tot 174 euro, afhankelijk om welk soort bedrijf het gaat bedrijf”, zeggen beide burgemeesters.

“Per jaar betekent dit dat de nieuwe stad om en bij de 1.739.000 minder belastingen zal ontvangen. Dat wordt gecompenseerd met de fusiebonus van bijna 20 miljoen euro van de Vlaamse Regering”, zeggen de schepenen van Financiën Norbert De Mey (Open VLD) van Deinze en Freddy Bertin (N-VA) van Nevele

Straatnamen

“Wat de straatnamen betreft is er een inventaris opgemaakt. In dertig gevallen bestaat dezelfde straatnaam in Nevele als in Deinze. Die straatnamen worden ontdubbeld volgens een puntensysteem. De punten worden toegekend per adres, bewoner, onderneming en vestiging. Bij twijfel geniet Nevele de voorkeur.

Enkele van de gelijknamige straten in beide gemeenten zijn onder andere Markt, Stationsstraat, Gentstraat, Kerkstraat, Brielstraat, Diepestraat, Donkerstraat, Dreef, Molenstraat, Ommegangstraat, Warandestraat, Poekestraat en Moerstraat”, vervolgen beide burgemeesters.

Infoavonden

Al deze zaken worden de komende dagen en weken aan de bevolking voorgesteld op infoavonden. De eerste is gepland op woensdag 11 oktober om 19 uur in het Oud Gemeentehuis langs de Leernsesteenweg in Bachte-Maria-Leerne, op 18 oktober om 19 uur in zaal De Vlasschuur in Gottem, op 25 oktober in Ter Wilgen in Petegem, op 8 november in Te Lande in Zeveren, op 16 november in basisschool Mozaïek in Astene en op 22 november in het stadhuis Leiespiegel in Deinze.

In Nevele zijn er dan weer infoavonden op 23 en 26 oktober in zaal De Klaproos in Landegem.

www.fusiedeinzenevele.be

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio