In Limburg verdien je gemiddeld 2.940 euro

Het gemiddeld maandelijkse brutoloon dat je in een Vlaamse provincie kan verdienen, varieert behoorlijk. In Limburg betalen werkgevers minder dan bijvoorbeeld in Antwerpen, maar meer dan in Luik. Dat blijkt uit de Jobat Loonwijzer 2017.

(wv)

Over heel het land bekeken kan een werkende Belg gemiddeld rekenen op een maandelijks brutoloon van 3.181 euro. Dat landelijke loongemiddelde ligt overigens iets lager dan bij de Jobat Loonwijzer van vorig jaar. Die biedt een inkijk in het loonzakje van ruim 24.000 respondenten, verdeeld over heel België.

Zo’n landelijk loon van 3.181 euro is natuurlijk een gemiddelde. En veelverdieners halen zo’n gemiddelde naar boven. Daarom is het misschien een goed idee om ook de mediaan te vermelden. Die ligt in ons land op 2.875 euro bruto. Concreet betekent dit dat de helft van de ondervraagden in België minder verdient dan 2.875 euro en de andere helft meer verdient dan dat bedrag.

Brussel betaalt best

Al zijn er dus behoorlijke regionale verschillen. In Limburg verdien je met 2.940 bruto bijna 250 euro minder dan in de rest van het land. Al doet Limburg het inzake de hoogte van het loon wel beter dan bijvoorbeeld Namen en Luik. Maar nogmaals: het gaat telkens om gemiddelden en het brede plaatje.

Over heel het land bekeken, kan je in Brussel het meest verdienen: 3.506 euro bruto per maand. Ook al daalt dat gemiddelde licht, in Brussel verdien je ruim 300 euro meer dan gemiddeld in heel België.

Het verschil heeft vooral te maken met de omstandigheden. In het Brusselse bevinden zich nogal wat grote bedrijven en organisaties, zoals de EU. Ook kaderleden en ambtenaren zijn er goed vertegenwoordigd, en die verdienen gemiddeld meer dan arbeiders en bedienden.

Na Brussel zijn Waals- en Vlaams Brabant de koplopers, gevolgd door Antwerpen. Kortom om het meest te verdienen, trek je best naar het Brusselse en in tweede instantie naar Antwerpen. Al moet je daar mogelijk wel wat file voor trotseren.

>

>

>

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie