Dit jaar al 17,5 miljoen euro parkeergeld opgehaald in Gent

Dit jaar al 17,5 miljoen euro parkeergeld opgehaald in Gent

Foto: -

Gent - 8,7 miljoen euro uit parkeermeters, 4,2 miljoen euro aan retributies en 4,6 miljoen euro uit de parkeergarages: dat is de financiële balans van het Gentse Mobiliteitsbedrijf na acht maanden in 2017. De parkeergarages van de Stad slikken 5 à 10 procent minder auto's, maar straatparkeren brengt meer op dan verwacht.

Het Gentse Mobiliteitsbedirjf heeft in de eerste acht maanden van 2017 al 17,5 miljoen euro opgehaald in de parkeergarages, via de automaten op straat en met retributies van de parkeerwachters. Aan dit tempo zal dat op het einde van dit jaar 28,2 miljoen euro zijn.

Dat blijkt uit cijfers van het Gentse Mobiliteitsbedrijf die N-VA-gemeenteraadslid Sandra Van Renterghem opvroeg. Er zijn verschuivingen: zo brengen de parkeersgarages dit jaar wat minder op dan voorzien. Maar dat wordt gecompenseerd door een hogere opbrengst van de parkeermeters.

Dit deel van de begroting is dus redelijk op koers. Het Mobiliteitsbedrijf verwachtte dit jaar 27,99 miljoen euro op te halen uit parkeergeld. Daarbij komt nog eens zo'n 5 miljoen euro van het nieuwe cameraschild rond de voetgangerszone. Van die laatste zijn er nog geen cijfers bekend. Van het parkeergeld nu wel. Een overzicht:

Dit is de bezetting van de zeven ondergrondse parkeergarages van de Stad Gent: 

De parkeergarages Zuid, Kouter en Center (Korte Meer) zijn er niet bij, omdat die in handen zijn van de private uitbater Interparking. Op 1 november 2016 werden de tarieven in alle Gentse parkeergarages verhoogd. In juli 2017 volgde een prijscorrectie.

De bezetting ligt overdag gemiddeld zo'n 5 à 10 procent lager dan vorig jaar. 's Avonds zijn de verschillen kleiner. In de eindejaarsmaanden is de bezetting altijd hoger, door de eindejaarskoopjes en evenementen die veel volk lokken zoals de kerstmarkt in Gent. In juli zorgen de Gentse Feesten meestal voor een piek.

De lagere beztting wijst op minder autoverkeer in Gent-centrum. De duidelijkste verklaring zijn de hogere tarieven. Maar ook het circulatieplan speelt mee. In de eerste maand na 3 april waren er bijvoorbeeld 50.000 inritten minder in de parkeergarages.

Dit zijn de inkomsten uit de zeven ondergrondse parkings van de Stad Gent:

De data zijn te lezen als volgt: de eerste kolom is het effectief binnengestroomde geld tot en met augstus. Kolom twee is wat voorzien was voor dit jaar. Kolom drie is de bijgestelde verwachting, aangepast aan de eerste acht maanden van het jaar. Kolom vier tenslotte toont procentueel hoeveel meer of minder geld er waarschijnlijk zal binnenkomen tegen eind dit jaar dan oorspronkelijk was voorzien.


(klik voor grotere versie)

In de parking onder het Sint-Pietersplein bijvoorbeeld verwachtte het Mobiliteitsbedrijf dit jaar 1,34 miljoen euro parkeergeld binnen te krijgen. Maar de parking wortd wat minder gebruikt dan voorzien. Tot en met augustus kwam er 682.000 euro binnen. Aan dat tempo is er eind dit jaar 1.04 miljoen euro binnen, 77 procent van de oorspronkelijke schatting.

De parkeergarages Zuid, Kouter en Center (Korte Meer) zijn er opnieuw niet bij, omdat die in handen zijn van de private uitbater Interparking.

"Cijfermateriaal komt rechtstreeks uit de boekhouding, dit zijn dus de effectief geboekte ontvangsten", zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen).

  • De kolom Totaal 2017 geeft alle inkomsten weer die geïnd en geboekt zijn van januari 2017 t.e.m. augustus 2017.
  • De kolom Budget 2017 geeft de begrote cijfers weer voor het volledige boekjaar 2017 (januari tot en met december).
  • De kolom Prognose 2017 is een schatting van de inkomsten voor het volledige boekjaar 2017, op basis van de cijfers januari tot en met augustus 2017 en rekening houdend met een aantal parameters.
  • De kolom Prognose 2017 (%) ze det prognose van de jaarinkomsten procentueel uit in verhouding tot de op voorhand geschatte inkomsten.

Samengevat: de inkomsten van de zeven parkeergarages van de Stad stevenen dit jaar af op 8,2 procent minder inkomsten dan begroot was. Dat is volgens de huidige prognose goed voor een tekort van ongeveer 784.000 euro.

De lagere inkomsten zijn grotendeels te verklaren door een verhoging van de tarieven, die automobilisten afschrikt. Dit voorjaar volgde wel al een correctie, waarbij de prijzen hier en daar weer verlaagd werden. Mogelijk speelt ook het circulatieplan een rol en komt sinds april minder volk met de auto naar Gent, maar hoe groot die invloed is, is moeillijker vast te stellen.

Dit zijn de inkomsten uit de parkeerautomaten en van de retributies uitgeschreven door de Gentse parkeerwachters:


(klik voor grotere versie)

De kolommen zijn op dezelfde manier opgebouwd als bij de ondergrondse parkings (zie hierboven).

Watteeuw: "Wat betreft de retributies voor de maanden juni, juli en augustus is er een lagere ontvangst die deels te wijten is aan de opstart van de nieuwe controleapparatuur en de daaraan gekoppelde nieuwe werkwijze van de vaststellers. Deze handelingen worden momenteel verder geoptimaliseerd."

Samengevat: de parkeerautomaten brengen meer op dan voorzien was. De inkomsten van de retributies vallen tegen. De eindbalans van het straatparkeren is wel positief: aan dit tempo haalt het Mobiliteitsbedrijf dit jaar 965.000 euro extra op.

De nieuwe parkeertarieven en -automaten werden in 2016 al volledig ingevoerd, dus een duidelijke verklaring voor de hogere opbrengst is moeilijker te geven. Het is het eerste volle jaar met de nieuwe tarieven, wat ze moeilijker te begroten kan maken.

LEES OOK: Wat gebeurt er eigenlijk met al die parkeermiljoenen?

LEES OOK: Waarom verhoogde Gent de parkeertarieven?

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio