Première van bekroonde film Unrest in begijnhof oranjestad

Diest -

De première van Unrest, een film die aandacht vraagt voor de moeilijke leefomstandigheden van CVS-patiënten, is weggelegd voor Diest.

Diestenaar en patiënt Eddy Keuninckx zette jarenlang mee zijn schouders onder het filmproject Unrest. Filmmaakster en CVS-patiënte Jennifer Brea toont haar leven en dat van haar medepatiënten in heel ...

Nieuws uit de buurt