Subsidie voor Wemmelaars die investeren in inbraakpreventie

Label ‘inbraakveilige woning’ houdt dieven op afstand

© jhp

© jhp

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Burgemeester Walter Vansteenkiste (WEMMEL) tekende gisteren voor Wemmel als eerste gemeente in de Noordrand het certificaat ‘Inbraakveilig Wonen’ samen met de procureur en de vertegenwoordigers van politie- en gerechtelijke en provinciale diensten.

Joris Herpol

Wemmel heeft een belangrijke stap gezet in de strijd tegen woninginbraken. Procureur des Konings Thierry Freyne tekende samen met burgemeester Walter Vansteenkiste (WEMMEL), korpschef Kurt Tirez (Zone AMOW), bestuurlijk directeur Liesbeth Van Isterbeek en gerechtelijk directeur Frederik Verspeelt het lokaal charter ‘inbraakveilig wonen’.

Zoveel hoogwaardigheidsbekleders? “Dit is dan ook een belangrijk charter”, zegt burgemeester Vansteenkiste. Wemmel is in onze regio de eerste gemeente die dit charter ondertekent, in het arrondissement Halle-Vilvoorde tekende ook Dilbeek.”

Inbrekers afschrikken

“Het charter is zeer belangrijk in de strijd tegen woninginbraken. Zo werken we met alle betrokken politie- en gerechtelijke diensten samen om een label ‘inbraakveilige woning’ te lanceren. Burgers die hun woning inbraakveilig maken, kunnen dit label aanvragen. Het zal inbrekers afschrikken, want als ze het label opmerken, dan weten ze dat die woning technisch beter is beveiligd”.

Uit studies blijkt dat een inbreker na zowat drie minuten ‘proberen’ zijn inbraakpoging staakt.

“Hoe beter de woning beveiligd is, hoe kleiner de kans dat de inbreker er binnen geraakt”, gaat Vansteenkiste verder.

Keurmerk

“In Nederland deed het ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’ de geslaagde inbraken in woningen met 90 procent dalen. Burgers kunnen dus veel zelf doen. Specialisten van de politie kunnen ter plaatste tips komen geven over het inbraakveilig maken van je woning. Soms gaat het om kleine ingrepen zoals een extra slot of beveiliging op een poort. Na een paar maanden komt de politie dan de woning opnieuw inspecteren -nadat die inbraakveilig is gemaakt- en dan kan de inwoner het label ‘Inbraakveilige woning’ krijgen.”

Subsidies

Wemmel koppelt als eerste gemeente een subsidiereglement aan het label. “We trekken de komende vier jaar telkens 50.000 euro uit om inwoners te subsidiëren voor de beveiligingskosten aan hun woning. We denken aan een maximum van 500 euro per woning, maar dat bepaalt de gemeenteraad nog. De diensten zouden tussen 75 en 100 woningen per jaar kunnen controleren en die dossiers afwerken.”

In de zone AMOW is er momenteel een dalende trend van het aantal woninginbraken: van 179 in 2013 naar 94 in 2016. Tot begin oktober zijn er in 2017 al 52 woninginbraken geteld, als staan ‘de donkere maanden’ met meer kans op woninginbraken nog voor de deur.

Trend aanhouden

“Ik ben blij met die daling, maar wil dat de trend aanhoudt. Vandaar dit charter. Hoe meer labels we kunnen uitreiken, hoe hoger het veiligheidsgevoel bij de inwoners”, zegt de burgemeester nog. Het charter geldt voor onbepaalde duur, maar zal jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd worden.

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio