Verkiezingsborden voorwerp van discussie: “Ze zijn lelijk, vervuilend en duur”

Hagen Goyvaerts, hier zelf nog op een van de vele aanplakborden in Leuven in 2014, wil bij de volgende verkiezingen geen aanplakborden meer zien. Foto: hsb

Leuven / Landen -

Als het van gemeenteraadslid Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang) afhangt, komen er in Leuven voor de gemeenteraadsverkiezingen geen verkiezingspanelen op het openbaar domein. Ook in Landen wordt deze verkiezingstraditie betwist.

“Beschadigde panelen, uitgeregende affiches en verzakte borden geven een verloederd straatbeeld”, oppert Hagen Goyvaerts (Vlaams Belang), gemeenteraadslid in Leuven. Daarbij wijst hij erop dat het plaatsen van verkiezingspanelen een kostelijke aangelegenheid is, zowel voor de stad als voor de politieke partijen. “De arbeidsuren en het materiaal voor de vijftigtal panelen in Leuven kosten de stad duizenden euro's. En ook de partijen moeten veel geld ophoesten voor het ontwerp en de druk van de affiches. Voor onze partij kost de hele rompslomp gemakkelijk 10.000 euro, zeker omdat onze affiches permanent overplakt worden.”

Maar de rechtse politicus zegt vooral problemen te hebben met het ecologische aspect. “Om de haverklap worden we door het stadsbestuur om de oren geslagen met duurzaamheid en klimaatneutrale initiatieven. Wel, dan moeten ze maar consequent zijn.”

Al restricties

Leuvens burgemeester Louis Tobback (SP.A) haalt de schouders op bij de kwestie. “Ik zie niet in wat het probleem is met ons huidige beleid omtrent verkiezingsborden. Er zijn sowieso al restricties. Partijen moeten een aanvraag indienen om te afficheren in de publieke ruimte.”

Ook in Landen is een debat gaande over verkiezingsborden, maar dan wel in het schepencollege. “We gaan misschien restricties opleggen omdat de borden niet ecologisch of visueel aantrekkelijk zijn”, zegt burgemeester Iris Vander Schelde (Open VLD). Ze voegt er lachend aan toe dat dit laatste natuurlijk wel afhankelijk is van wie er op de affiche staat. Het Landense schepencollege zal de kwestie eerst bespreken vooraleer ze het voorleggen aan de gemeenteraad. “Het zal nog niet voor de eerstvolgende gemeenteraadszitting zijn.”

Andere burgemeesters uit de regio – we polsten nog bij die van Aarschot, Geetbets, Tielt-Winge, Bertem en Herent – hebben ons laten weten dat er in hun gemeente voorlopig nog geen debat gaande is over verkiezingsborden in de openbare ruimte.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio