Vijf keer al vroeg uitbater een vergunning aan voor zijn zandgroeve, ook vijfde keer speelt hij ze kwijt

De buurt protesteert vooral tegen het zwaar vrachtverkeer. Iets waar volgens minister Schauvliege al aan tegemoet gekomen is. Foto: archief hsb

Huldenberg / Bertem / Overijse -

De Kock nv is nu al voor de vijfde keer haar milieuvergunning voor de zandgroeve in Neerijse kwijtgespeeld. Althans voorlopig, want de Raad van State heeft de vergunning alleen nog maar geschorst, niet vernietigd.

Het verhaal van de zandgroeve wordt zo stilaan een regelrechte soap. Vijf keer schreef minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) een vergunning uit, vier keer werd die vernietigd door de Raad van State. En nu is ook de vijfde vergunning geschorst, in afwachting van een uitspraak ten gronde.

Tegen de achttien hectare grote zandgroeve is er al jarenlang hevig protest van enkele buurtbewoners die zich gegroepeerd hebben in de actiecomités Kerkeveld en vzw Milieusteunpunt Huldenberg. Beide organisaties kanten zich vooral tegen de verkeershinder en het gevaar van vrachtwagens op een sowieso al redelijk smalle hoofdweg, de lawaai- en stofhinder en de verminking van het landschap.

Voorwaarden

In haar meest recente milieuvergunning legde Schauvliege enkele voorwaarden op die daaraan tegemoet kwamen. Zo was er een beperking van het vrachtverkeer en een beperking van de afstand van de activiteiten tot de bewoning. Aan opmerkingen van de Raad van State in verband met verkeersproblemen werd volgens de minister al tegemoetgekomen.

Maar die maatregelen volstonden niet volgens de Raad van State. De auditeur oordeelde dat de afbraak van een tiental huizen en de verbreding van één bocht in de kern van Neerijse niets veranderden aan het feit dat fietsers en voetgangers zich nog altijd tussen het (vracht)verkeer moeten begeven. Conclusie: een nieuwe schorsing, opnieuw miserie voor zeker negentig werknemers van De Kock, én gejuich bij de actiegroepen.

Overleg

Burgemeester Danny Vangoidsenhoven (Open VLD) ziet het met lede ogen aan. “Voor de gemeente is dit dubbel. De zandgroeve zorgt voor werkgelegenheid, en ik zie ook wel dat De Kock inspanningen doet om de vergunning correct na te leven. Maar er moet ook genoeg rekening gehouden worden met de leefbaarheid en de veiligheid van de inwoners. Ik snap hun bezorgdheid”, zegt hij.

“Vanuit het gemeentebestuur moeten we opnieuw een poging doen om beide partijen samen te brengen”, zegt de burgemeester. “Dit is voor beiden een zeer dure zaak. Een oplossing via overleg zou voor iedereen beter zijn. Hen eindelijk door één deur krijgen, is een droom.”

Dat is ook waarop de minister blijft hopen. “Dat dit zo blijft aanslepen, is natuurlijk niet aangenaam. De minister is ervan overtuigd – op basis van alle adviezen – dat ecologie, economie en leefbaarheid te verzoenen zijn”, zegt haar woordvoerder Jan Pauwels.

Of er ooit een einde komt aan het verhaal, is nog maar de vraag. Mocht de Raad van State binnen enkele weken beslissen om de vijfde milieuvergunning ook te vernietigen, kan De Kock immers gewoon een nieuwe vergunning aanvragen. “Op het indienen van een milieuvergunning na een vernietiging door de Raad van State, staat immers geen limiet”, aldus Pauwels.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees