Vijftig buurtbewoners op infovergadering

Overal fietspaden in de Pauwstraat tegen de zomer van 2018

Vanaf de zomer van 2018 wordt het echt veilig fietsen in de Pauwstraat Foto: Geert Herman

Lochristi - Over een drietal weken wordt eindelijk werk gemaakt van de verdere aanleg van fietspaden in de drukke Pauwstraat, naast de Beerveldse Baan de belangrijkste verbindingsweg tussen de N70 en Beervelde. Ingrijpende werken die tot de zomer van 2018 – negen maanden dus - voor hinder zullen zorgen. De Pauwstraat zal tot eind mei afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Er is een omleiding voorzien langs de N70, via de Lozen Boer naar de Beerveldse Baan. Een goede vijftig geÏnteresseerden, inclusief één schepen en vijf gemeenteraadsleden, zakten donderdagavond af naar de infovergadering in de raadzaal van het gemeentehuis.

De initiële plannen werden al ruim tien jaar geleden geopperd in het Verkeersoverlegplatform (VOP), en eindelijk is het zover. Met nog wat extra-vertraging  - het begin van de werken was aanvankelijk aangekondigd voor na het bouwverlof – start op 13 november fase 1 van de aanleg van fietspaden in de Pauwstraat. Van aan het kruispunt met de Poelinkstraat tot aan de Beerveldse Baan. Daar komt aan beide zijden een enkel fietspad in rode beton van 1,75 meter breed. De rijweg wordt ook versmald tot 5,6 meter. Daarom dienen ook enkele grachten verplaatst te worden. De bomen die er staan verdwijnen, maar waar mogelijk komt er nieuwe beplanting. De werken starten ter hoogte van de Poelinkstraat aan de noordkant, zo naar de Beerveldse Baan en dan keert men terug langs de zuidkant, richting Lochristi. 

Zone 50 uitgebreid

Een en ander is ook gelinkt aan een aanpassing van het snelheidsregime: zo wordt de zone 50 een stuk uitgebreid richting Beervelde tot aan het einde van de bebouwing ter hoogte van huisnummer 107. In die zone 50 zijn de fietspaden aanliggend en verhoogd, in de zone 70 zijn de fietspaden vrijliggend en begrensd door grasdallen. Om de overgang tussen beide snelheidszones duidelijk te maken voor de bestuurders komt er een middengeleider.

De tweede fase van het project loopt tussen juni en juli 2018, en gaat over de korte strook tussen de Tomboslaan en het kruispunt met de Poelinkstraat. Daar is uiteraard een bestaand dubbel fietspad aan de zuidkant - "niet in ideale staat", aldus schepen van Openbare Werken Jean-Pierre Raman - maar er komt ook een fietspad van 1,75 meter aan de overzijde in rode beton. De hinder  zal de laatste maand drastisch afnemen, want dan blijven er alleen nog verkeerslichten over aan de werfzone. 

Kruispunt N449 heraangelegd

Ook het kruispunt met de N449 (Beerveldse Baan) wordt aangepakt: de rijweg wordt er opgebroken en heraangelegd in asfalt, zodat er een vloeiende aansluiting is met het fietspad, zowel in de richting van de Lozen Boer als in de richting van Beervelde Station. Op de Beerveldse Baan, waar het fietspad achter de gracht ligt, komen er "opstelstroken" voor fietsers om veilig over te steken naar de Pauwstraat. De aanpassingen aan de nutsleidingen zoals de waterleiding zijn al gebeurd, een aantal verlichtingspalen verdwijnt nog de komende weken. 

Plaatselijk verkeer kan vanaf de N70 doorrijden naar de Poelinckstraat, die uiteraard open blijft. Ook bussen van De Lijn en de schoolbussen rijden langs daar om. Wie naar de Beerveldse Baan moet, volgt de omleiding langs de Denen en de Lozen Boer. In het vraagmoment na de uiteenzetting ging het vooral over waar de signalisatie nu precies moest komen aan het begin van de Pauwstraat, om gevaarlijke situaties op de kruising met de N70 te vermijden, en over de ligging van de oversteekplaats voor fietsers en het al dan niet veilig "haaks" oversteken. 

Verleydonckstraat

Ook de algemene beleidsvisie op fietspaden kwam ter sprake. Concreet komt het daarop neer dat er zoveel mogelijk nieuwe fietspaden moeten worden aangelegd. In een ander vergelijkbaar dossier, dat van de Verleydonckstraat, komt er volgens burgemeester Deswaene ook stilaan klaarheid. Door een aantal "procedureslagen" rond onteigeningen is het een dossier dat  al ruim veertien jaar aansleept. In 2018 zouden ook daar de werken kunnen aanvangen, aldus de bevoegde schepen Raman (Open VLD).

Het kostenplaatje voor 1,25 km fietspaden in de Pauwstraat bedraagt 1 052 242 euro, inclusief btw. Iets minder dan een derde van dat bedrag, 325 000 euro wordt gesubsidieerd. Nv SOGA uit Verrebroek is de aannemer van het project.

 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio