Test-Aankoop bindt de strijd aan met de ‘Big Brother’ die meekijkt op uw televisie

Test-Aankoop bindt de strijd aan met de ‘Big Brother’ die meekijkt op uw televisie

Dat bedrijven als Google en Facebook al meer over u weten dan sommige van uw beste vrienden, is al lang geen geheim meer. Maar ook bij uw smart tv kijkt ‘Big Brother’ mee, zo meldt Test-Aankoop. “Zodra de tv’s aan staan, verzamelen ze een heleboel informatie over de gebruiker. Die persoonlijke info versturen ze vervolgens via het internet naar verscheidene geïnteresseerden. Vaak zonder dat de gebruiker het beseft. Dat moet stoppen”, aldus de consumentenorganisatie.

Virtuele spionage

Wie een ‘smart tv’ wil gebruiken, moet eerst de algemene voorwaarden van de fabrikant aanvaarden. Daarbij geeft de gebruiker (vaak achteloos) aan meerdere partijen de toestemming om zijn of haar persoonlijke gegevens te gebruiken. Denk maar aan uw telefoonnummer, uw naam, uw geboortedatum, uw IP-adres, uw locatiegegevens en ga zo maar verder...

Tv-fabrikanten kunnen zelfs gevoelige informatie over u verzamelen (met betrekking tot uw ras of etnische afkomst, politieke voorkeur, religieuze of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid...). Aan de hand van die gegevens gaan ze na hoe u de verschillende diensten gebruikt: om nieuwe producten te ontwikkelen, om een gebruikersprofiel op te stellen voor marketingdoeleinden, om gerichte reclame aan te bieden...

“Ik aanvaard alles”

De meeste gebruikers geven daar onbewust toestemming voor. Consumentenorganisatie Test-Aankoop screende een aantal smart tv’s van Samsung, LG, Sony, Panasonic, Hitachi en HiSense en stelde vast dat het privacybeleid zodanig is opgesteld dat de gebruiker geneigd is om het te aanvaarden zonder het te lezen. Vaak is het privacybeleid oneindig lang (8 tot 55 schermen tekst), vaag en verwarrend geformuleerd en enkel toegankelijk door op een link te klikken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel gebruikers meteen op de verleidelijke knop “ik aanvaard alles” klikken.

Weigeren is geen optie

Toestemming weigeren is trouwens niet echt een optie. Enkel Hisense en Panasonic bieden de eenvoudige mogelijkheid tot een “opt-out”. Dat wil zeggen geen toestemming geven voor de verwerking van je persoonlijke gegevens. Maar als de gebruiker zijn toestemming weigert, heeft hij eenvoudigweg geen toegang meer tot het smart tv-platform. “Daar moet verandering in komen”, aldus Test-Aankoop, dat de kwestie gaat aankaarten bij de Privacycommissie.

Wie ontvangt uw gegevens?

Test-Aankoop onderzocht ook hoe goed de dataverzending beveiligd is, meer bepaald naar wie/waar de gegevens worden verzonden, naar hoeveel servers... De consumentenorganisatie stelde vast dat het aantal servers waarop ze worden bewaard, sterk kan verschillen: van drie bij LG tot liefst zestien bij Samsung. Soms staan die servers trouwens in landen waar persoonlijke gegevens niet altijd even goed bij wet beschermd zijn als in de Europese Unie. “Hoe heeft de gebruiker dan nog vat op wat er met zijn naam en adres gebeurt?”

Europese wet

Test-Aankoop vindt dat de gebruiker zelf moet kunnen beslissen welke informatie hij wil delen en waarvoor. “Dat vereist in de eerste plaats een duidelijk en gemakkelijk terug te vinden privacybeleid. Er moeten ook dringend doeltreffende tools worden ontwikkeld waarmee de gebruiker gemakkelijk en veilig controle op en inspraak in de verzameling van zijn gegevens heeft.” De consumentenorganisatie stelt zijn hoop op de nieuwe Europese wetgeving, die in werking treedt in mei 2018. In theorie zou die paal en perk moeten stellen aan een aantal van de problemen.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees