VMM: "Zeer gevaarlijk om nu al luchtkwaliteit te beoordelen in Gent"

VMM: "Zeer gevaarlijk om nu al luchtkwaliteit te beoordelen in Gent"

Foto: archief/Jimmy Kets

Gent - Actiegroep Intelligent Mobiel zegt dat de impact van het Gentse circulatieplan op de luchtkwaliteit in de stad "verwaarloosbaar is". Dat concludeert de groep op basis van een eigen rapport. "Voorbarig" en "zeer gevaarlijk", zegt de Vlaamse Milieumaatschappij, die zelf met een grootschalig onderzoek bezig is.

“Het circulatieplan heeft géén noemenswaardige invloed op de luchtkwaliteit.” Dat zegt Jurgen Gielen, Gentenaar en lid van de actiegroep IntelliGent Mobiel. Dat is de groep Gentenaars die samen met de Gentse N-VA handtekeningen verzamelde om een referendum te houden over het circulatieplan.

Nadat die actie mislukte, werd de groep deze week geherlanceerd. "Zonder de N-VA", klonk het. Vrijdag lanceerde Intelligent Mobiel een eerste zelf geschreven rapport, waarin Gielen de luchtkwaliteit van Gent onderzoekt, voor en na het circulatieplan. "De impact is verwaarloosbaar", klinkt zijn conclusie.

Het bericht werd opgepikt, onder andere door Radio 2 Oost-Vlaanderen, en doet sindsdien vlot de ronde op sociale media. Andere actiegroepen zoals Gent Wake Up verspreiden het bericht mee via gesponsorde ads op Facebook.

Te verwaarlozen

Gielen, loodgieter van beroep, zegt "al jaren statistieken en cijfers te verzamelen over de luchtkwaliteit in Gent". Hij baseert zich voor zijn acht pagina's tellende rapport op metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die openbaar ter beschikking zijn voor iedereen op internet.

Hij vergelijkt metingen van drie meetstations (B401, Baudelopark en R40) in de 123 dagen na 3 april 2016 met de 123 dagen na 3 april 2017, de start van het circulatieplan. Aan het Baudelopark zijn die licht positief, aan de B401 redlijk positief. Aan de R40 in Mariakerke, waar enkel stikstof wordt gemeten, is een lichte stijging te zien van de stikstof-metingen.

De conclusie: "De invloed van het circulatieplan is te verwaarlozen. En dat staat in schril contrast met een daling van het aantal auto's in het centrum met ongeveer 40 procent."

"Gevaarlijk"

De VMM noemt de conclusies in het rapport echter "voorbarig" en "zeer gevaarlijk". “Het is zeer gevaarlijk om al patronen vast te stellen op basis van enkele maanden”, zegt woordvoerster Katrien Maes. 

“Weersomstandigheden spelen bijvoorbeeld een grote rol. Als het veel regent en waait, worden vervuilende deeltjes gemakkelijke weggespoeld. Maar de eerste maanden na het circulatieplan waren zeer droog. Je moet minimum een jaar meten om een onderbouwd antwoord te kunnen geven."

Voor de aangehaalde "daling van 40 procent autoverkeer in het centrum" worden in het onderzoek ook geen bronnen of onderzoeken aangehaald. 

Houtkachels

Gielen schrijft in het rapport: "De resultaten zeggen niets over de invloed van het circulatieplan op de plaatselijke vervuiling. In straten waar voorheen stilstaand verkeer was is vooruitgang geboekt, maar dat staat in schril contrast met de emissieverhoging op andere plaatsen, zoals uitvalswegen en de ring."

Het rapport benadrukt verder de invloed van houtkachels op de luchtverontreiniging en pleit ervoor om dat aan te pakken in plaats van de uitstoot van autoverkeer. Een discussie waar Gielen zich eerder ook al over uitsprak.

De problematiek van houtkachels wordt door de Stad Gent zelf al lang erkend. De uitstoot van de huishoudens heeft een aanzienlijk deel in de luchtverontreiniging in Gent. Over de uitstoot van de staalfabriek ArcelorMittal - een van zwaarste vervuilers van West-Europa - heerst een soortgelijke discussie.

Als een vrouw een man wil...

Gielen, zelf een centrumbewoner, uit in het rapport kritiek op het circulatieplan en pleit ervoor om houtkachel-verbranding aan te pakken: "Uit deze analyse blijkt dat het stadsbestuur verkeer ten onrechte naar voren schuift als de grote vervuiler, terwijl houtverbranding een veel groter aandeel heeft. De kostprijs van het circulatieplan is disproportioneel tegenover de geboekte emissiewinst."

 "Als een vrouw een man wil, neemt ze geen betonblok en werpt deze voor zijn voeten, maar wendt zij zich tot subtiele verleidingstechnieken. Dat heeft de laatste 2000 jaar geleid tot een explosieve toename van het aantal geboortes en mag dus redelijkerwijs beschouwd worden als een succesvolle strategie."

1 april

Op een grootschalige, wetenschappelijke studie van de impact van het circulatieplan is het nog een half jaar wachten. De VMM is zelf bezig met een analyse. Op twintig locaties op en binnen de R40 wordt de stikstof-concentratie (NO2) gemeten, de belangrijkste indicator van verkeersvervuiling.

De metingen gebeuren met twee meetbuisjes die elke twee weken vervangen worden. Onder andere aan Dampoort, de Rooigemlaan, Coupure en Zuid staan meetbuisjes opgesteld. De concentratie NO2 tijdens de meetperiode wordt nadien bepaald in een laboratorium.

De metingen zijn gestart op 2 juni 2016 en lopen minstens tot eind 2018 door. Het eerste volledige jaar van de meting eindigt pas eind maart 2018. Er komt daarna nog analysewerk aan te pas. Begin 2018 volgt een eerste inschatting met modellen. 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio