Ministers sporen scholen aan om hun sportzaal na schooltijd voor verenigingen open te stellen

Ministers sporen scholen aan om hun sportzaal na schooltijd voor verenigingen open te stellen

Foto: LDN

Mechelen -

Busleyden Atheneum - campus Caputsteen in Mechelen kreeg woensdagvoormiddag Vlaams ministers Hilde Crevits (Onderwijs) en Philippe Muyters (Sport) op bezoek. De Mechelse school is één van de 53 scholen in Vlaanderen die hun sportinfrastructuur delen met lokale sportclubs.

Vorig jaar lanceerden beide ministers een eerste oproep naar scholen om hun sportinfrastructuur kwalitatiever te maken en om het hen praktisch mogelijk te maken die naschools vaker te laten benutten.

Ministers sporen scholen aan om hun sportzaal na schooltijd voor verenigingen open te stellen
Foto: LDN

“Met de 2,7 miljoen euro die we daarvoor ter beschikking hadden, hebben we uit de 159 scholen er 53 geselecteerd. Toen was het geld op. Dat aanbod willen we volgend jaar nog verdrievoudigen en maken daarvoor 6 miljoen euro voor vrij”, zo stelden de ministers in Mechelen.

Scholen kunnen een subsidie tot 230.000 euro krijgen voor infrastructuurwerken en exploitatiekosten voor hun turnzalen en zwembaden.

De nieuwe oproep werd in de Mechelse school gelanceerd omdat zij één van de 53 uitverkorenen waren die hiervoor 78.000 euro subsidies kregen. “Het grootste deel van de toelage hebben we besteed aan energiebesparende maatregelen. Dat is een win-win-situatie omdat onze energiefactuur naar beneden gaat en we na schooltijd en tijdens vakanties onze sportzaal aan verenigingen tegen betaalbare prijzen kunnen aanbieden. De huuropbrengst investeren we dan weer in het vernieuwen van ons sportmateriaal”, zegt directrice Katie Steemans van het KA Busleyden.

AED-toestel

Nieuw in de ministeriële oproep is dat elke school die een subsidie ontvangt ook over een AED-toestel moet beschikken. Deze wordt aan de buitenmuur opgehangen zodat heel de buurt ervan gebruik kan maken.

Ministers sporen scholen aan om hun sportzaal na schooltijd voor verenigingen open te stellen
Foto: LDN
Ministers sporen scholen aan om hun sportzaal na schooltijd voor verenigingen open te stellen
Foto: LDN
Ministers sporen scholen aan om hun sportzaal na schooltijd voor verenigingen open te stellen
Foto: LDN
Ministers sporen scholen aan om hun sportzaal na schooltijd voor verenigingen open te stellen
Foto: LDN
Ministers sporen scholen aan om hun sportzaal na schooltijd voor verenigingen open te stellen
Foto: LDN
Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio