Professor arbeidsrecht Frank Hendrickx (KU Leuven):

“Op basis van de informatie die we krijgen, heeft VRT de juiste stappen doorlopen. Maar er blijft uiteraard ruimte voor discussie”

“Op basis van de informatie die we krijgen, heeft VRT de juiste stappen doorlopen. Maar er blijft uiteraard ruimte voor discussie”

Professor arbeidsrecht Frank Hendrickx Foto: vtm nieuws

Bart De Pauw dreigt met juridische stappen tegen de VRT. Toch heeft de VRT volgens professor arbeidsrecht Frank Hendrickx (KU Leuven) wellicht geen manifeste fouten gemaakt door de samenwerking zo plots stop te zetten, tenzij er contractuele afspraken of zorgvuldigheidsprincipes zijn geschonden.

“De mensen die een klacht hebben ingediend wegens seksueel grensoverschrijdendgedrag van Bart De Pauw werken bij de VRT of werk(t)en er in onderaanneming met tijdelijke contracten voor de openbare omroep. Dan heb je te maken met de welzijnswetgeving die zegt dat de werkgever of organisatie zorg moet dragen voor het personeel. Ook in geval van grensoverschrijdend gedrag.”

“Geredeneerd vanuit het arbeidsrecht is het zo dat als er klachten zijn en de preventieadviseur is van oordeel dat de klachten ernstig genoeg zijn, dan is de werkgever vanuit een bepaalde verantwoordelijkheid verplicht om de zaak verder te onderzoeken en de gepast maatregelen te nemen om zijn personeel te beschermen”, zegt professor Hendrickx.

“Strikt juridisch gezien hangt alles wel af van welk contract je hebt. Ben je werknemer, heb je een statuut, of niet. Maar mijn redenering is als je een contractuele langdurende werkrelatie hebt aangegaan met een bedrijf, in het geval van de VRT freelance-actrices bijvoorbeeld die meespelen in een reeks, dan draag je verantwoordelijkheid en gelden de principes over welzijn op het werk even goed. Het is mede op deze grond dat de VRT zijn standpunt zal verdedigen.”

Heeft de VRT niet de snel gehandeld? “ Als je personeel niet meer de zekerheid heeft dat het op een veilige en ongestoorde manier kan werken, moet je uiteraard wel direct optreden (N+). De vraag is echter welk optreden dat is. Daarover kan men discussiëren”, zegt de prof.

Juridische stappen

Op de vraag of Bart De Pauw juridisch iets kan ondernemen tegen de VRT denkt professor Hendrickx dat de openbare omroep, procedureel gezien, de stappen heeft gezet die moesten gezet worden. “Maar ik herhaal, ik concludeer dat op basis van de feiten die we nu kennen. Ik heb natuurlijk ook het dossier niet gelezen.”

“Op basis van de informatie die we krijgen, heeft VRT de juiste stappen doorlopen. Maar er blijft uiteraard ruimte voor discussie”

Heeft de VRT-directie niet te snel zo een drastische beslissing genomen, dat vragen velen zich nu af. En is het dossier wel onderbouwd genoeg als het straks eventueel tot een rechtszaak zou komen?

“Als een werkgever maatregelen neemt die zo verregaand zijn, moet er uiteraard een zekere zorgvuldigheid in acht worden genomen. Als er een klacht komt, moet de vertrouwenspersoon die onderzoeken en moet dat onderzoek vertrouwelijk en objectief verlopen.”

“De persoon tegen wie de klacht loopt, moet dan gehoord worden en moet de kans krijgen zich te verdedigen en eventueel bewijsstukken en nieuwe informatie in te dienen voor zijn verdediging. Pas dan kunnen conclusies worden getrokken. Dat zou kunnen een punt van discussie zijn zou het ooit tot een rechtszaak komen”, zegt Frank Hendrickx.

Schadevergoeding

De professor arbeidsrecht kan niet met zekerheid zeggen of De Pauw nu recht heeft op een ontslagvergoeding nu hij met onmiddellijke ingang de deur is gewezen. Hij is niet in vast dienstverband bij de VRT en bovendien is een ontslag wegens grensoverschrijdend seksueel gedrag, als het voldoende bewezen is, een zwaarwichtige reden om iemand te ontslaan. En dan vervalt voor de werkgever of opdrachtgever in principe de plicht om een ontslagvergoeding te betalen. Maar veel hangt ook af van de contractuele afspraken.

“Dat wil echter niet zeggen dat Bart De Pauw en zijn productiehuis Koeken Troef! geen recht zullen hebben op compensaties. Daarvoor zouden we het contract moeten zien. Maar het is best mogelijk dat er contractueel bepaalde afspraken zijn gemaakt voor het geval een programma bijvoorbeeld vroegtijdig wordt afgevoerd zoals Twee tot de Zesde Macht, op zondagavond.”

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees