Beschermde lindes zijn er slecht aan toe

Beschermde lindes zijn er slecht aan toe

De bomenrijen bepalen al meer dan een eeuw het uitzicht in het centrum. Foto: ram

Hoogstraten -

Er is nog geen onderzoek gedaan naar de staat van de lindes op de Vrijheid. Begin dit jaar werd duidelijk dat de gezondheid van enkele bomen te wensen overlaat.

De bomenrijen bepalen al meer dan eeuw het zicht in de hoofdstraat van het stadscentrum. Zestig jaar geleden werden ze beschermd als dorpszicht, waardoor ze niet gekapt mogen worden, tenzij er gevaar is voor de veiligheid. In maart brak een linde aan de westkant van de Vrijheid af bij het plaatsen van een container. De stam bleek helemaal rot te zijn. Tijdens snoeiwerken in april kwam aan het licht dat nog drie bomen in slechte toestand zijn. Het stadsbestuur heeft ze daarom meteen laten rooien.

“De Vrijheid is een gewestweg, maar de bomen vallen onder de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur”, zegt schepen van Openbare Werken Michel Jansen (N-VA). “We hebben besloten dat alle bomen moeten worden nagekeken. Dat is nog niet gebeurd. Het onderzoek wordt gedaan door een boomexpert, die in de loop van 2018 aan zijn taak kan beginnen.” Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een overeenkomst met Hoogstraten voor het beheer van het groen in de Vrijheid. Als een boom rot of ziek is, dan moet de stad die vervangen.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio