Deze verkavelaar is niét boos om vertraging door opgravingen en dat is zeldzaam

Deze verkavelaar is niét boos om vertraging door opgravingen en dat is zeldzaam

Luc Taelman in het gezelschap van archeologen Tine Bruyninckx en Willem Hantson. Hij is er niet rouwig om dat in in 2013 onderzoek gebeurde in de Nijverheidsstraat in Ingelmunster. Foto: archief fmr

Dentergem / Ingelmunster -

Anderhalf jaar vertraging liep de verkaveling op die bouwbedrijf Taelman op de Molenhoek wou neerpoten. Oorzaak: een archeologisch onderzoek. Boos maakt zaakvoerder Luc Taelman zich echter niet. “Anders wisten we nooit dat hier in de ijzertijd bewoning was.”

“Toen ik als kind na de lagere school een studiekeuze moest maken, droomde ik ervan om archeoloog te worden”, zegt Luc Taelman van het gelijknamige bouwbedrijf uit Oeselgem. Dat pootte in de Nijverheidsstraat in Ingelmunster een gloednieuwe verkaveling neer. “Maar in archeologie zat toen geen toekomst. Intussen biedt zo'n studierichting wel perspectief.”

Zoveel jaar later is de zaakvoerder nog altijd geïnteresseerd in archeologie. In die mate zelfs dat hij het boeiend vond dat de site Molenhoek, waarop in een nieuwe verkaveling twintig woningen voorzien werden, aan een archeologisch onderzoek werd onderworpen.

Duur

“Het kostenplaatje daarvan vond ik minder boeiend”, aldus de verkavelaar. “De eigenaar wordt immers verplicht de kosten van dat archeologisch onderzoek te betalen: van opgravingen tot het catalogiseren. Die kosten liepen op tot 7.000 euro per lot. In bepaalde gevallen doet dat de volledige winst teniet. Erfgoed is van ons allemaal. Eigenlijk zou de gemeenschap dergelijke opgravingen moeten financieren.”

Maar die bepaling ligt bij wet vast. “Behalve het financiële aspect vind ik het wel goed dat er eerst eens in de bodem wordt gekeken. Mocht dit in het Ingelmunster niet zo geweest zijn, dan hadden we bijvoorbeeld niet geweten dat er al in de ijzertijd bewoning was.”

Schenken of uitlenen?

Het is niet de eerste keer dat Taelman in aanraking komt met dergelijke opgravingen. “In het begin van mijn carrière, toen ik nog bezig was met het aanbrengen van betonnen funderingen, stootte ik al geregeld op objecten uit het verleden. Ik trok met die vondsten dan naar archeologen. Voorts ben ik ook bij heemkringen betrokken.”

In Ingelmunster werden bij het onderzoek heel wat historische vondsten gedaan. De wet bepaalt eveneens dat die vondsten eigendom zijn van de eigenaar van het perceel, in dit geval dus Luc Taelman. “Ik heb nog niet precies uitgemaakt wat ik er mee ga doen. Schenken aan de gemeente of ze in bruikleen geven. In elk geval wil ik dat ze bewaard blijven voor het nageslacht.”

In de bibliotheek van Ingelmunster loopt momenteel een expo over die vondsten. Ook op andere sites, zoals het bedrijventerrein De Zandberg, werd door Radar onderzoek gedaan, en ook daarover verneem je in de bib alles.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees