“Te weinig aandacht voor ons koloniale verleden in ons onderwijs”

“Te weinig aandacht voor ons koloniale verleden in ons onderwijs”

Een standbeeld van Leopold II. Foto: Robin De Becker

Brussel -

“De koloniale geschiedenis van België ontbreekt te vaak in de nationale verhalen die op school worden onderwezen. We zullen in de toekomst niet zonder een publiek collectief debat kunnen over het gedeelde verleden.” Dat schrijven de onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de universiteiten van Luik (ULg) en Louvain-la-Neuve (UCL) in het besluit van hun studie “Burgers met Afrikaanse roots: een portret van Congolese, Rwandese en Burundese Belgen”.

Het onderzoek werd besteld door de Koning Boudewijnstichting en is woensdag in Brussel op de zetel van de stichting voorgesteld. In het onderzoek werden 805 Belgen met roots in Congo, Rwanda en Burundi ondervraagd.

Naast het hoge percentage van Midden-Afrikanen die zich gediscrimineerd weten (80 pct), viel het de onderzoekers ook op dat de respondenten zeer kritisch zijn voor het gebrek aan kennis over hun herkomstland bij de blanke Belgische landgenoten. In de enquête zegden 91 pct van de ondervraagden dat ze vinden dat de koloniale geschiedenis op school moet worden onderwezen en meer dan 7 personen op de 10 oordelen dat het koloniale verleden een taboe-onderwerp is in België.

Het onderzoek toont voorts aan dat het vertrouwen van mensen met Afrikaanse roots in de Belgische instellingen licht hoger is dan het nationale gemiddelde, maar wel lager ligt dan bij de Turkse en Marokkaanse Belgen die voorwerp uitmaakten van een gelijkaardig onderzoek twee jaar geleden.

De Belgen uit Congo, Burundi en Rwanda zijn erg geïnteresseerd in de politiek in hun land van herkomst, wijst het onderzoek nog uit. Wat de Belgische federale en Europese politiek betreft, tonen ze meer interesse dan het gemiddelde van de Belgische bevolking. Meer dan 80 pct van de mensen met roots in Midden-Afrika vindt dat democratie de beste regeringsvorm is en 70 pct spreekt zich uit voor de gelijkheid van mannen en vrouwen. Drie kwart staat negatief tegenover homoseksualiteit en ethische kwesties als euthanasie en abortus. 95 pct van hen is aanhanger van een religie.

Corrigeer

MEER NIEUWS