Humanitair visum voor 150 Syriërs: eerste gezinnen tegen Kerstmis in België verwacht

Humanitair visum voor 150 Syriërs: eerste gezinnen tegen Kerstmis in België verwacht

Foto: BELGA

Brussel -

De eerste gezinnen van Syrische vluchtelingen die met een humanitair visum vanuit Turkije of Libanon naar ons land zullen worden overgevlogen, worden tegen Kerstmis in België verwacht. Dat is woensdag vernomen in de marge van de persconferentie waarop staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een intentieverklaring ondertekende met alle in ons land erkende kerken en godsdiensten om in 2018 150 Syriërs naar hier te halen.

De christelijke lekenbeweging Gemeenschap van Sant’Egidio nam het initiatief tot het project “humanitaire corridors” en coördineert het ook. Eerder werden al akkoorden gesloten met Italië en Frankrijk om respectievelijk 2.500 en 500 vluchtelingen naar Europa over te vliegen. België is nu het derde Europese land dat zo’n “humanitaire corridor” inricht.

Waar het in Italië en Frankrijk om een interkerkelijke samenwerking ging, is uniek voor ons land dat het een interreligieuze samenwerking betreft. Niet alleen de christelijke kerken stellen hun expertise en netwerk ter beschikking, ook de vertegenwoordigers van het jodendom en de islam in België zeggen hun steun en medewerking toe.

Het project wordt privaat gefinancierd. Het overheidsagentschap Fedasil en de Belgische Staat hoeven dus geen geld op te hoesten. “Alle erkende erediensten in ons land sloten de handen in elkaar om in te staan voor de overkomst en de opvang van de vluchtelingen”, aldus Jan De Volder van de Gemeenschap van Sant’Egidio.

De ervaring van de lekenbeweging in Italië en Frankrijk leert dat de overkomst, de opvang en de integratie van een gezin van vier personen gedurende één jaar zo’n 18.000 euro kost. Daarna moet er duidelijkheid zijn over hun asielaanvraag. De religieuze gemeenschappen zullen de vluchtelingen ook begeleiden bij het doorlopen van die procedure.

De 150 Syrische vluchtelingen zijn geïdentificeerd op basis van “kwetsbaarheid”. Daarbij gaat het voornamelijk om gezinnen met kinderen, maar ook om enkele ouderen of personen met een bijzondere medische problematiek. Er werd ook gekeken naar eventuele banden met ons land. “Het gaat om een gemengde groep uit alle geloofsgemeenschappen”, aldus de Gemeenschap van Sant’Egidio.

Eens in België is de eerste prioriteit het vinden van een gepaste woning of appartement voor de vluchtelingen. De erkende erediensten zorgen vervolgens voor een omkaderend netwerk dat de Syriërs zal helpen. In ons land staan de katholieke bisdommen, in samenwerking met Caritas, in voor het gros van de opvang. Maar ook de protestants-evangelische, orthodoxe en anglicaanse kerken, de joodse en islamitische gemeenschappen zullen dus hun steentje bijdragen.

Volgens staatssecretaris Francken hanteert België in zijn beleid een drieluik: meer veilige en wettelijke routes voor ‘echte’ vluchtelingen, hun opvangomstandigheden verbeteren en de strijd durven aangaan tegen illegale immigratie. De gebeurtenissen met bootvluchtelingen op de Middellandse Zee noemt Francken een “schandvlek voor de Europese waarden.”

Volgens Hilde Kieboom, voorzitster van Sant’Egidio in de Lage Landen, beantwoordt een “humanitaire corridor” voor vluchtelingen aan een dubbel criterium van veiligheid. “Veiligheid voor de vluchtelingen, die hun leven niet meer moeten wagen in overladen en zee-onwaardige bootjes en hun laatste spaarcenten niet meer moeten uitgeven aan malafide mensensmokkelaars, maar die op een gewone manier kunnen reizen zoals u en ik: met een visum en per vliegtuig, veilig en legaal”, zei ze woensdag.

Daarnaast is er de veiligheid voor de ontvangende samenlevingen. “Want terwijl je niet weet wie er zich tussen de vluchtelingenstromen kan verschuilen, zijn de mensen die komen met de ‘humanitaire corridor’ gescreend door de veiligheidsdiensten”, aldus Kieboom. Volgens de voorzitster heeft het project mee de ambitie om “het Europese vluchtelingenbeleid in de 21ste eeuw mee vorm te geven.”

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees