Tom Meeuws (SP.A):

“Wie in Antwerpen met zak geld bureau van schepen binnenwandelt, kan alles bouwen”

“Wie in Antwerpen met zak geld bureau van schepen binnenwandelt, kan alles bouwen”

Tom Meeuws (links) en de felbesproken goedgekeurde toren aan de Tunnelplaats, die volgens de tegenstanders in strijd is met de bouwcode. Foto: FRBe, rr

Antwerpen -

“Wie met een zak geld het bureau van schepen Rob Van de Velde binnenwandelt, kan in Antwerpen alles gedaan krijgen.” Het zijn harde woorden van Tom Meeuws van SP.A en frontfiguur van de verkiezingslijst Samen in een opiniestuk in De Morgen en op Radio 1. Hij verwijt het stadsbestuur los van de ruimtelijke regels te onderhandelen met bouwpromotoren en zo bewoners met een gefrustreerd en machteloos gevoel achter te laten. Rob Van de Velde ontkent ten stelligste dat hijzelf, noch zijn diensten, de regels overtreden. “Dit zijn flagrante leugens”, zegt de schepen, die voorts zegt “te kotsen” van de perceptie die er gecreëerd wordt.

In Vlaanderen is decretaal bepaald dat lokale besturen zogenoemde stedenbouwkundige lasten mogen doorrekenen aan projectontwikkelaars. Wanneer blijkt dat een bouwproject maatschappelijke kosten met zich zou meebrengen, zoals de aanleg van nutsleidingen of een parkje rondom de nieuwbouw, kan de lokale overheid met andere woorden een financiële compensatie opleggen, alvorens de bouwvergunning goed te keuren.

Paaiktaks

“Dat is in wezen een goede regeling, omdat daarmee een bouwvergunning eerst moet voldoen aan de stedenbouwkundige regels”, zegt Tom Meeuws. “In Antwerpen gebeurt echter het omgekeerde. Daar start het vaak met een ontwikkelaar die een vergunning aanvraagt voor iets dat in overtreding is met de bouwregels. Tijdens de vergunningsaanvraag wordt vervolgens onderhandeld over een soort compensatie, een compensatie die niet meer in verhouding staat tot het bouwwerk.” Meeuws spreekt van een ‘paaitaks’.

Meeuws geeft het voorbeeld van een bouwpromotor die een vergunning krijgt om in Hoboken een woontoren van 16 verdiepingen hoog te bouwen, waar de bouwcode voorschrijft dat er maar 6 verdiepingen hoog mag gebouwd worden. Een ander voorbeeld is de concertzaal Trix die bij de provincie in beroep ging tegen een toegekende bouwvergunning voor een woonblok pal naast de zaal. “In 2014 kreeg de ontwikkelaar daarvoor geen stedenbouwkundige vergunning. In 2016 beslist het college over de paaitaksregeling en in 2017 krijgt de ontwikkelaar wel een vergunning voor nagenoeg dezelfde plannen.”

Stoppen met klagen

Volgens Meeuws heeft dit geleid tot misnoegde burgers en projectontwikkelaars en een resem klachten en beroepsprocedures bij de provincie. “In beroep krijgen zij te horen dat ze moeten stoppen met klagen over ruimtelijke regels, want dat alles geregeld is met een soort compensatieregeling.”

“Ook stedenbouwkundige ambtenaren van de stad en zeker ook van de provincie zijn er helemaal niet van overtuigd dat deze werkwijze van de stad wettelijk is”, meent Meeuws. “Dit is het zo hard oprekken van een regeling die in wezen helemaal anders bedoeld was.” De zogenoemde ‘paaiktaksregeling’ werd volgens Meeuws destijds door het stadsbestuur goedgekeurd, zonder dat de gemeenteraad er over werd gehoord. “Of het allemaal wettelijk is, moet ook nog blijken. De beroepsprocedures lopen nog volop.”

“Wie in Antwerpen met zak geld bureau van schepen binnenwandelt, kan alles bouwen”
Rob Van de Velde Foto: JVDP

“Nieuwe insinuatie”

“Meneer Meeuws is blijkbaar van een nieuwe insinuatie bevallen”, zo reageert schepen van Ruimtelijke Ordening Rob Van de Velde (N-VA) op Radio 1. De schepen ontkent ten stelligste dat hij naar eigen goeddunken en tegen de regels in bouwvergunningen toekent. “Onze diensten werken volgens een heel duidelijke systematiek”, aldus Van de Velde. “Eerst wordt het ruimtelijke kader afgetimmerd met de afdelingen ruimtebouw en stedenbouw. Pas dan komt een andere ambtenaar in actie die de verschillende lasten die voortkomen uit het bouwwerk in kaart moet brengen en om vervolgens een compensatie moet uitwerken die gericht moet zijn op een verbetering van de omgeving. Op die manier slagen we er onder andere in om groen- en kinderopvangtekorten weg te werken.”

Volgens schepen Van de Velde is deze aanval van Meeuws dan ook in feite gericht aan zijn ambtenarij. “Als meneer Meeuws een probleem heeft met de afwikkeling van bepaalde projecten moet hij een klacht indienen tegen de bevoegde ambtenaar en al de rest wat hij zegt is flagrant gelogen”, zegt Van de Velde.

Tegengestelde adviezen

Ook de kritiek van Meeuws dat het bestuurscollege telkens opnieuw adviezen van stedenbouwkundige diensten naast zich neerlegt is volgens de schepen ongefundeerd. “In elk bouwdossier zijn er wel adviezen die elkaar tegenspreken. Maar helemaal op het einde van de rit is het aan het college om te beslissen wat maatschappelijk verantwoord is en wat niet”, aldus Van de Velde, die er aan toevoegt dat er in bouwdossiers in Antwerpen minder afwijkingen zijn van stedenbouwkundige adviezen dan in Gent en Brussel.

“Om van te kotsen”

Schepen Van de Velde werd tot slot nog even geconfronteerd met het bewuste verjaardagsetentje van ontwikkelaar Erik Van der Paal in sterrenrestaurant ’t Fornuis, waar heel wat leden van het Antwerpse college, waaronder hijzelf, op aanwezig waren. “Ik praat met iedereen”, aldus Van de Velde, “net zo goed met iemand die een probleem heeft met zijn straat. Als wij niet meer mogen luisteren naar mensen dan wordt onze politieke functie compleet vernederd.”

Van de Velde is allerminst opgezet met de sfeer van verdachtmaking die de laatste tijd gecreëerd is. “De insinuatiemolen haalt het volledig op de realiteit. Er worden aan beide zijden bepaalde percepties gecreëerd en ik moet zeggen dat ik daar van kots.”

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees