Bouwplannen stuiten op verzet: “Het verkeer zit vast en onze scholen zitten vol”

Bouwplannen stuiten op verzet: “Het verkeer zit vast en onze scholen zitten vol”

Deze villa zou omgebouwd worden tot polyvalente ruimte en vier appartementen. Foto: dkr

Kortenberg -

Acht buurtbewoners hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de bouwaanvraag voor 42 appartementen en elf eengezinswoningen op site Drie Sparren aan de Leuvensesteenweg.

De vergunningsaanvraag omvat de bouw van een appartementsblok van 42 appartementen in vier etages, elf gezinswoningen, de herinrichting van een villa tot polyvalente ruimte en vier appartementen, en de sloop van omliggende gebouwen.

De buren hebben een lijst opgesteld met vijftig bezorgdheden. Ze vrezen dat de leefbaarheid en het groene karakter van de gemeente verloren gaan. Bouwpromotor Vanoppen zegt niet op de hoogte te zijn van het protest, maar heeft er wel zijn mening over. “Blijkbaar leven we in een land waar niets meer kan. Voor het kleinste project richten ze actiecomités op. De media hoeven die klagers trouwens niet steeds een platform te geven. Graag wat positieve berichtgeving, alstublieft!”

“Natuurlijk mag de bouwgrond worden benut”, zegt actievoerder Frederik De Greef, “maar niet op zo'n manier. Vanoppen dient de ene na de andere ondoordachte bouwaanvraag in, waar we telkens nieuwe bezwaarschriften voor moeten opstellen. Hij voert een uitputtingsslag. Steeds meer buurtbewoners vrezen dat het een strijd is die ze niet kunnen winnen.”

“Ik begrijp dat de woningbehoefte in België toeneemt, maar Kortenberg is verzadigd”, vervolgt De Greef. “Het verkeer is elke dag geblokkeerd, er is nergens parkeerplaats en onze scholen en sportverenigingen zitten vol.”

“Ruimte over in scholen”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Nevens (N-VA) gelooft niet dat scholen kampen met plaatsgebrek. “Waar halen de mensen dat toch vandaan? Elk jaar zien we ouders kamperen voor de schoolpoort, maar waarom ze dat doen, weet ik niet. Er is geen plaatsgebrek op onze scholen, er is zelfs ruimte over.”

“Onwaar”, zeggen de scholen. Basisschool Hertog Jan heeft dit academiejaar zo’n twintig kinderen geweigerd, bij basisschool De Regenboog zijn het er 25.

Voorts vrezen de buren dat de hoge appartementen van drie verdiepingen plus een penthouse inkijk geven in hun woning. “Privacy is een legitieme zorg”, vervolgt schepen Nevens. “Maar vandaag lijkt àlles een argument.”

De actievoerders voelen zich niet ‘au serieux’ genomen door de gemeente. “De plannen die we mochten inkijken, tellen meer dan 700 pagina's”, zegt De Greef. “We kregen slechts vier weken om die te bestuderen. Omdat ik werk, kan ik dat enkel op zaterdagen van 9 tot 12 uur. Dat is niet genoeg tijd.”

De actievoerders en bouwpromotor zijn het ook oneens over het ontbreken van brandplannen. Vanoppen: “De gemeente zei dat onze aanvraag volledig was.”

Schepen Nevens is duidelijk. “Het perceel ligt aan de Leuvensesteenweg. Dat is de grootste verbindingsweg tussen Leuven en Brussel. Als er daar al geen woonproject mag komen, waar dan wel?”, zegt hij. “We hebben in het begin van de legislatuur een kwaliteitsstudie laten doen van potentiële woongebieden. Die analyses zijn gevoerd met inspraak van de burgers en van landschapsarchitecten en andere experts. Niemand had er een probleem mee, tot zo'n project in de eigen achtertuin komt.”

“Dat is een grove leugen”, bijt De Greef van zich af. “Onze mening werd nooit gevraagd.”

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio