Imam van Grote Moskee mag in België blijven

De imam van de Grote Moskee in Brussel moet het Belgische grondgebied niet verlaten. De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vernietigt het bevel daartoe.

Peter De Lobel

Abdelhadi Sewif, de omstreden imam van de Grote Moskee kreeg in oktober het bevel om het Belgische grondgebied te verlaten. De verblijfsvergunning van Sewif en zijn gezin werd toen ingetrokken.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) vernietigt nu dat bevel. Volgens de RVV is onvoldoende aangetoond dat de man een gevaar oplevert voor de openbare orde.

‘Reactionaire standpunten’

Zijn verblijfsvergunning werd ingetrokken op basis van een rapport van de Staatsveiligheid uit december 2016, waarin de Egyptische imam als ‘communitaristisch’ wordt omschreven. Hij zou er ook ‘reactionaire standpunten’ op nahouden wat betreft de gelijkheid man-vrouw. Zijn advocaat ontkende dat alles met klem en kondigde meteen aan in beroep te gaan.

De RVV zegt streng dat ‘een openbare orde-argument niet mag berusten op loutere gissingen of op algemene overpeinzingen’. In het dossier tegen de man blijkt echter niet ‘op welke wijze het persoonlijk gedrag van de betrokkene een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging uitmaakt die een fundamenteel belang van de samenleving aantast’. Dat het dossier een algemeen betoog over de invloed van het salafisme bevat, volstaat voor de RVV niet.

Op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil men eerst het arrest analyseren alvorens te reageren.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie