Abel verwelkomt laatste keer Sinterklaas op zijn jacht: “Mijn hobby is een lastig werk geworden”

Abel Van de Velde en zijn vrouw Zulma Tas uit Rieme met Sinterklaas en Zwarte Pieten op het jacht Palujope. Foto: ivh

Evergem -

Abel Van de Velde (81) en zijn vrouw Zulma Tas (79) komen beiden uit een schippersfamilie en voeren zelf 21 jaar samen met een tanker. Toen Abel met pensioen ging, kocht hij een jacht. Daarmee maakte hij grote tochten en bracht hij zestien keer Sinterklaas naar Rieme. Om gezondheidsredenen dit jaar een laatste keer.

“Onze ouders en voorouders waren ook schippers”, zegt Abel. “Het varen zit ons dus in de genen. Mijn ouders woonden in Niel aan de Rupel. Vader transporteerde bakstenen en kon drie schepen kopen. Moeder had aan wal een winkel. Ik studeerde aan de schippersschool in Brugge en het atheneum van Boom en deed achttien maanden dienstplicht bij de Zeemacht”, vertelt hij.

“Zulma is in Rieme in een schippersgezin geboren. Onze ouders voeren voor dezelfde rederij Petrofina. Tijdens vakanties leerden we mekaar kennen en kregen we interesse voor elkaar. Na ons huwelijk in 1957 voeren we eveneens voor Petrofina. Als 21-jarige was ik de jongste schipper van die rederij”, vertelt Abel.

Zulma had al afgehaakt om te zorgen voor haar vader en broer, slachtoffers van een tragisch ongeval aan boord. “Ik ging in 1978 aan wal en werd in Gent walkapitein en meestergast bij Petrofina. Later werd ik magazijnbeheerder van Fina's smeeroliefabriek in Rieme. Ik had echter heimwee naar het varen. Toen ik in 1992 met pensioen ging, kocht ik met onze spaarcenten geen appartement of mobilhome, maar een jacht.”

Canal du Midi

“Blijkbaar klopt het gezegde Eens schipper, altijd schipper. Dat vaartuig werd met de eerste twee letters van de voornamen van onze vier zonen Patrick, Luc, Johan en Peter ‘Palujope’ gedoopt. Met dat jacht maakten we veel reizen. Vaak naar Parijs, maar ook naar jachthavens aan de Middellandse Zee. Canal du Midi, de Seine, de Marne en nog meer rivieren kenden we minstens zo goed als de Fransen. We bevoeren ook alle rivieren en kanalen van ons landje.”

Abel is secretaris van Yachtclub Watersport-Moervaart. Hij en Zulma waren in Rieme nog veel meer sociaal geëngageerd. “Als steun voor het sinterklaasgebeuren van Riemes kermiscomité bracht ik de goedheilig man zestien keer met de Palujope naar Rieme. Maar dit jaar dus voor de laatste keer. Ik onderhoud mijn jacht zelf. Wegens rugproblemen kan ik nog nauwelijks in de machinekamer. Wat een leuke hobby was, is een lastig werk geworden. Twee zonen varen beroepshalve. De andere twee hebben geen interesse voor een boot. Met veel pijn in het hart beslisten we dan ook ons jacht te verkopen.”

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees