Voetbal2de provinciale

Het blijft rommelen bij KFC Moerbeke

Moerbeke-Waas -

Naar aanleiding van het ontslag van Kurt Dierick reageert Hans Somers namens de spelersgroep van KFC Moerbeke.

“Er hing al enige tijd wat onrust en onduidelijkheid in de wandelgangen. Ik heb vorige week woensdag rechtstreeks contact opgenomen met de voorzitter. In dat gesprek werd onder andere gezegd dat de trainer ter discussie zou staan. We wilden hierover graag eens spreken met bestuur en een afvaardiging van de spelersgroep. We vroegen de trainer de wedstrijd rustig voor te bereiden en dat is gebeurd. Los van het resultaat zou ik dan met enkele spelers een gesprek aanvragen met het bestuur zodat er op verschillende vlakken duidelijkheid zou komen. De wedstrijd tegen Zaffelare had niet het verhoopte resultaat en Kurt Dierick diende onmiddellijk na de wedstrijd zijn ontslag in. De groep heeft dan beslist dat ik de voorzitter zou contacteren om met nog vier andere personen uit de spelersgroep een gesprek aan te vragen met het bestuur.”

“Maandagvond om 20 uur waren wij op de afspraak, maar van het huidige bestuur was alleen de voorzitter daar geassisteerd door twee personen die niet in het bestuur zetelen, maar naar de toekomst toe wel een rol zullen spelen binnen KFCM. In dat gesprek kwam naar boven dat er 25 uur na het opstappen van Kurt Dierick al een mondeling akkoord is met een nieuwe trainer, de huidige visie gehandhaafd blijft, we gaan trachten ons te redden en dat er geen spelers ter discussie staan. Wij hebben dit meegedeeld aan de groep maar als je dan ziet wat voorzitter André Dekeyser in de woensdagkrant laat noteren - onder andere dat wij als spelers druk zouden uitgeoefend hebben - dan hebben wij daar vragen bij.”

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio