Plannen voor kanaal verontrusten natuurverenigingen: “Al het groen langs het water gaat verdwijnen”

Plannen voor kanaal verontrusten natuurverenigingen: “Al het groen langs het water gaat verdwijnen”

Luc Dutranoit, Jan Desmet en Kristina Naeyaert aan de Venning. “Onze regio is al zo natuurarm”, zeggen ze. Foto: loh

Kortrijk / Kuurne / Harelbeke -

Natuur.koepel trekt aan de alarmbel. De milieuorganisatie, goed voor 5.600 leden in de regio, vreest dat de modernisering van het kanaal Bossuit-Kortrijk natuurgebieden zal vernielen. Waterwegen en Zeekanaal beslist eind 2018 over het traject.

Alles draait om het laatste stukje van het kanaal van aan de R8, de Ring rond Kortrijk, tot aan de Leie enkele kilometers verderop in de stad. Natuur.koepel vzw, de overkoepelende vereniging van alle Natuurpunt-verenigingen in de regio, heeft er geen goed oog in.

“Er worden twee mogelijkheden bestudeerd”, zegt voorzitster Kristina Naeyaert. “Ofwel kiest Waterwegen en Zeekanaal voor een uitdieping en verbreding van het huidige tracé, ofwel komt er een alternatief traject: een bypass dwars door het groengebied van De Venning. Eigenlijk is dat kiezen tussen de pest en de cholera. Een aanpak van het bestaande traject zal veel onteigeningen tot gevolg hebben, bij een alternatief traject zullen er ook onteigeningen zijn, maar gaan er zeker ook natuurgebieden sneuvelen, terwijl onze regio al zo natuurarm is.”

De milieuorganisatie heeft het verlies opgelijst. “Dan gaat een deel van het kanaalbos sneuvelen achter de dorpskern in Stasegem, moet het natuurgebied aan de Venning-wijk in Kortrijk er aan geloven en is het ook afgelopen met een natuurgebiedje aan Den Hert, op de grens tussen Kortrijk en Kuurne. Zo zal het gedaan zijn met alle groene hoekjes aan het kanaal”, zegt Naeyaert. Jan Desmet van Natuurpunt Kortrijk wijst er bovendien op dat "in een uitbreiding voorzien was van het natuurgebied aan de Venning, als compensatie voor de uitbreiding van het transportcentrum LAR-Zuid. Enkele jaren geleden pakte de stad Kortrijk nog graag uit met de CO2-neutrale wijk die de Venning nu is, na grondige renovatie van de woningen. Dit natuurgebied was daar zowat het verlengstuk van.”

“De economische studie waarop dit project steunt, is achterhaald”, pikt Luc Dutranoit van Natuurpunt Kortrijk in. “Ze baseert zich op onbeperkte economische groei, terwijl we moeten evolueren naar een kringloopeconomie met minder transport als we de klimaatdoelstellingen willen halen. Daarom blijft het kanaal beter zoals het is.”

Binnenscheepvaart

Een nuloptie is echter uitgesloten voor Waterwegen en Zeekanaal nv. Volgens woordvoerder Claudia Van Vooren is er nog niets beslist. “We zijn er ons van bewust dat de gevolgen in beide gevallen ingrijpend zijn”, zegt ze. ‘Op dit ogenblik wordt een studie gemaakt. We wachten het milieueffectenrapport af en het kostenplaatje voor beide trajecten. Begin volgend jaar horen we dan ook nog eens de bewoners. Pas eind 2018 nemen we een beslissing.”

En waar gaat de voorkeur van de stad Kortrijk naar uit? “Ook wij wachten de studie af”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Wout Maddens (Open VLD), die namens de stad Kortrijk mee rond de tafel zit met Waterwegen en Zeekanaal.

De modernisering van het kanaal moet een binnenvaartverbinding mogelijk maken tussen de Leie en de Boven-Schelde, zodat grote binnenschepen tussen beide rivieren kunnen varen. De opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk maakt deel uit van Seine Schelde Vlaanderen, een grootscheeps binnenvaartproject dat steun geniet van de Europese Unie.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio