Vlaanderen presteert ondermaats voor begrijpend lezen

Vlaanderen presteert ondermaats voor begrijpend lezen

Foto: ss

Brussel -

Vlaamse leerlingen presteren ondermaats voor begrijpend lezen. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek. In vergelijking met tien jaar geleden is het gemiddelde niveau fors gedaald. Leerlingen in Vlaanderen doen het minder goed dan gemiddeld in West-Europa.

De resultaten komen uit het PIRLS-onderzoek (“Progress in International Reading Literacy Study”), dat de prestaties van leerlingen op het vlak van begrijpend lezen bekijkt. In Vlaanderen namen ongeveer 5.400 leerlingen uit het vierde leerjaar lager onderwijs uit 150 scholen deel aan het onderzoek, dat vorig jaar werd uitgevoerd.

Bijna alle Vlaamse leerlingen (97 procent) slagen erin om het basisniveau begrijpend lezen te halen. Maar in vergelijking met tien jaar geleden daalt het gemiddelde niveau fors, zowel bij sterk presterende als bij zwak presterende leerlingen. De Vlaamse leerlingen doen het minder goed dan leerlingen in Nederland, Duitsland, Engeland of Scandinavië, maar scoren beter dan die in Frankrijk en in de Franse Gemeenschap. Binnen West-Europa is Vlaanderen echter de grootste daler.

Het onderzoek geeft aan dat scholen in Vlaanderen duidelijk minder tijd besteden aan taal en lezen dan in andere landen. De “instructietijd” voor taal en lezen is in de loop van de jaren gedaald. Veel leerlingen en ouders staan ook weinig positief tegenover lezen. Bijna een derde van de leerlingen heeft een “eerder negatieve houding” tegenover lezen. Leerlingen die elke dag lezen, schoren merkelijk beter.

“Dit baart mij zeer grote zorgen,” zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). “Geletterdheid betekent niet alleen dat je technisch goed kan lezen, je moet ook begrijpen wat er in teksten staat”. Volgend jaar komt er een peilingsproef Nederlands bij dezelfde leerlingenpopulatie als die van in het onderzoek en die moet aangeven of de leerlingen op het einde van de lagere school de eindtermen Nederlands halen. De minister wil alvast dat de inspectie de focus op begrijpend lezen versterkt. Ze gaat ook met het onderwijsveld overleggen over de aanbevelingen die de onderzoekers doen.

Corrigeer

MEER NIEUWS