Buurt niet te spreken over sneuvelen van 69 bomen voor bouw nieuw wzc Sint-Jozef

Buurt niet te spreken over sneuvelen van 69 bomen voor bouw nieuw wzc Sint-Jozef

De buren vragen zich af waarom het nieuwe woon-zorgcentrum net op de plaats moet komen waar 69 mooie bomen staan. Foto: loh

Kortrijk -

Tot 16 december kunnen ze bezwaar indienen. En dat doet de buurt van de Condédreef massaal. Ze willen een andere inplanting van het nieuwe wzc Sint-Jozef.

“Begrijp ons niet verkeerd”, zeggen de initiatiefnemers Liederik Cordonni, Michael Vanlysebeth, Jonathan Huysentruyt en Sofie Rapsaet. Ze zijn niet tegen de bouw van een nieuw woon-zorgcentrum in de Condédreef. Ze hebben wel vragen over de inplanting en de mobiliteit. En met hen tientallen omwonenden.

Het OCMW van Kortrijk wil een nieuw woon-zorgcentrum bouwen achteraan het huidige in de Condédreef. De buurt begrijpt niet hoe zoiets ingrijpends zonder overleg vooraf met hen kan.

Alternatieve scenario’s

“Als buurtbewoners van de Meiweg en de Lentedreef wensen we ons bezwaar te uiten”, zeggen de initiatiefnemers. “De voltallige buurt zit hierbij op één lijn. Wij appreciëren de openheid nu van het OCMW, maar stellen ons grote vragen bij het project. Als buurt willen wij grondige wijzigingen. Zo veroorzaakt de toegang via de Kleine Meiweg toenemende mobiliteit. We verzetten ons met de hele buurt tegen een ingang via die Kleine Meiweg en we wensen alternatieve scenario's te kennen.”

Er zou een boven- en een ondergrondse parking voorzien zijn met toegang via de Kleine Meiweg. De impact van de toekomstige ontwikkelingen, voorzien voor assistentiewoningen, zijn volgens het buurtcomité ook nog onduidelijk. En ze maken zich grote zorgen over de veiligheid, niet in het minst voor fietsers en schoolgaande kinderen.

Over de inplanting van het gebouw hebben de buren eveneens veel vragen. “Er moeten alternatieven mogelijk zijn voor de inplanting van het WZC”, zegt het buurtcomité. “Een bijkomende argument is dat het nieuwe gebouw in dit plan slechter zal georiënteerd zijn dan het huidige.”

Weg met park en dierenpark

De verdwijning van het huidige park en dierenpark in de Kleine Meiweg is voor de buurt evenmin een optie. “Het verdwijnen ervan is voor deze sterk verjongende buurt onaanvaardbaar. Het alternatief dat geboden wordt, een nieuw park langs de Condédreef, heeft een totaal ander karakter. Het is een onveilige en onrustige omgeving voor kinderen én voor rusthuisbewoners. Er is bovendien nog veel onduidelijkheid over de invulling van dit park. En we verzetten ons trouwens uitdrukkelijk tegen het rooien van 69 mooie bomen.”

Voorzitter van OCMW Philippe De Coene (SP.A) wil maximaal aanpassen waar kan en blijven overleggen. “Stedenbouw was geen voorstander van vooraan te bouwen”, zegt De Coene. “Er zijn 50 plaatsen minder dan voorheen en de kinderopvang gaat er weg, net als de OCMW-ateliers. Een andere locatie betekent drie jaar vertraging. We moesten vlug werken om onze erkenning te behouden.”

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio