Initiatiefnemers prijzen authentieke burgerparticipatie

Opwijkse waardering levert Gents circulatieplan ‘wereldbeker’ op

Opwijkse waardering levert Gents circulatieplan ‘wereldbeker’ op

Burgemeester Termont en schepen Filip Watteeuw zijn blij met de erkenning. Foto: ego

Opwijk -

De jaarlijkse ‘wereldbeker’ van ‘Opwijk En de Wereld’ gaat dit jaar naar het Gents burgerkabinet, dat opgericht werd naar aanleiding van het circulatieplan. Burgemeester Daniël Termont en schepen Filip Watteeuw namen de symbolische prijs in ontvangst.

Voor de vijfde keer al reikte Tom Bosman met Opwijk En De Wereld een wereldbeker uit aan een initiatief dat burgerparticipatie en transparantie bevordert. Dit jaar viel de keuze op het Gents burgerkabinet, dat tot stand kwam naar aanleiding van het veel besproken verkeers- en circulatieplan in de Arteveldestad. “Dit is een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie waar ook onze eigen gemeente van kan leren”, zegt Tom Bosman.

Quick wins

“De burgers kunnen niet alleen hun mening zeggen, maar hun suggesties worden ook zo veel mogelijk uitgevoerd”, zegt hij. “Elders gaat burgerparticipatie vaak niet verder dan een informatievergadering en blijft het bij eenrichtingsverkeer.”

Het Gentse circulatieplan startte in april, twee maanden later nam een burgerkabinet het plan onder de loep.

“Op korte termijn werden van de 88 voorstellen verschillende quick wins uitgevoerd”, zegt schepen Filip Watteeuw. “Zo zijn er gratis parkeertickets voor bezoekers, werden nieuwe fietsstraten aangelegd, is er extra bewegwijzering aangebracht en zijn er nu deelfietsen.”

“We selecteerden 150 onafhankelijke Gentenaars uit een groep van ruim 800 kandidaten”, zegt burgemeester Termont. “Voor deze keuze werkten we samen met de universiteit van Gent en een deurwaarder. De leden van het kabinet bepalen hun agenda volledig zelf.”

Openbaring

“Dat adviezen ook effectief worden uitgevoerd, is voor ons een openbaring”, zegt Bosman. “Burgerparticipatie is belangrijk voor het lokaal draagvlak van beslissingen. Het is ongezond als alle beleidsbeslissingen alleen worden genomen door een handvol schepenen, vaak zonder veel expertise. De informatievergaderingen worden vaak onterecht verkocht als participatie.”

Burgemeester Termont was erg tevreden met de erkenning: “De prijs is een waardering voor onze inspanningen. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook moet kunnen in gemeenten zoals Opwijk.”

Behalve jaarlijks een symbolische prijs afgeven, onderscheidt Opwijk En De Wereld zich ook met maandelijkse, eigenzinnige verslagen op Twitter over de beslissingen die worden genomen op de gemeenteraad. Een uitvoeriger en luchtig verslag van de zittingen volgt dan steeds door middel van een blog.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio